Trang chủ »

Trình phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị phố cổ Hà Nội

Trình phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị phố cổ Hà Nội
(Ngày đăng: 04-06-2014 12:36:04)
UBND TP Hà Nội cho biết, tại phiên họp thường kỳ tập thể UBND thành phố tháng 5 (ngày 29 và 30-5), tập thể UBND thành phố đã thông qua đồ án quy hoạch phân khu đô thị H1-1 quận Hoàn Kiếm.

Với diện tích nghiên cứu 347,45ha, đồ án quy hoạch này là khu phố cổ có giá trị lịch sử, văn hóa cần bảo tồn nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị, phát huy giá trị văn hóa lịch sử. Yêu cầu quy hoạch phải bảo đảm phạm vi và đối tượng cần bảo tồn, phát triển hài hòa; đồng thời lưu ý việc giãn dân và kết nối với khu vực ngoài đê.

Thành phố đã giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội hoàn chỉnh đồ án, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trình UBND thành phố phê duyệt ngay trong quý II-2014.