Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Tra cứu số bảo hiểm y tế

Tra cứu số bảo hiểm y tế

Hiện nay, luật bảo hiểm xã hội cũng có như quy định đối với việc tra cứu số bảo hiểm y tế. Người tham gia bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm y tế cần phải lưu ý thông tin để có thể thực hiện việc tra cứu một cách chính xác và hiệu quả nhất.

Thực tế hiện nay cho thấy, khi mà cuộc sống hiện đại ngày càng phát triển thì càng có nhiều người tham gia bảo hiểm xã hội cũng như có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề  này. Vì thế mà việc tìm đến các dịch vụ bảo hiểm xã hội cũng là điều dễ hiểu.

Tra cứu số bảo hiểm y tế

Theo thông tin mới nhất thì từ năm 2017, việc tra cứu số bảo hiểm y tế của người tham gia bảo hiểm xã hội nói chung và bảo hiểm y tế nói riêng sẽ có những thay đổi hơn so với trước. Thay đổi này nhằm mang đến sự quản lý tốt nhất cho mọi người.

Luật bảo hiểm xã hội năm 2017 quy định sẽ gộp số sổ bảo hiểm xã hội và số thẻ bảo hiểm y tế lại làm 1. Như vậy thì giờ đây, cả sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế sẽ cùng có chung một dãy số. Người tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng chế độ bảo hiểm y tế chỉ cần nhớ mã số này hoặc thông báo cho cơ quan chức năng mã số này là có thể trực tiếp kiểm tra thông tin cả sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế của mình.

Việc gôp thông tin này sẽ giúp cho mọi người có thể tra cứu số bảo hiểm y tế cũng như tra sổ bảo hiểm xã hội một cách đơn giản hơn rất nhiều.Không cần phải nhớ quá nhiều mã số như trước đây mà giờ đây, người tham gia chỉ cần dùng 1 mã số là có thể tra cứu thông tin một cách hiệu quả nhất.

Đối với cơ quan chức năng thì việc gộp thông tin 02 mã số của sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế sẽ giúp tối giản hóa cơ chế quản lý. Từ đó có thể giúp cho việc quản lý các sổ sách, giấy tờ và thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được hiệu quả hơn rất nhiều. Cơ chế quản lý cũng nhờ đó mà được chặt chẽ hơn để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội một cách tốt nhất.

Ngoài ra thì việc gộp 02 mã số này lại sẽ mang đến sự tiện lợi hơn khi cơ quan chức năng kiểm tra về thời gian còn hiệu lực của thẻ bảo hiểm y tế. Từ đó, sẽ giúp cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được hưởng các chế độ khám chữa bệnh được tốt hơn.

Có thể nói, những thay đổi mà luật bảo hiểm xã hỗi ban hành đã góp phần giúp cho việc tra cứu số bảo hiểm y tế được đơn giản hóa đi rất nhiều và cũng giúp cơ quan chức năng có thể nắm rõ thông tin một cách tốt nhất.