Trang chủ »

Tổng hợp văn bản hướng dẫn thành lập doanh nghiệp

Tổng hợp văn bản hướng dẫn thành lập doanh nghiệp
(Ngày đăng: 18-02-2016 01:13:45)
Văn bản hướng dẫn thành lập doanh nghiệp được hình thành dựa trên cơ sở luật doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2015) và các thông tư, nghị định có liên quan. Một số nội dung dưới đây được trích dẫn từ các văn bản luật.

Tính đến nay, Luật doanh nghiệp 2014 đã có 5 văn bản hướng dẫn thành lập doanh nghiệp. Cụ thể là Nghị định 78/2015/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/11/2015 thay thế cho Nghị định 43/2010), Nghị định 81/2015/NĐ-CP, Nghị định 96/2015/NĐ-CP, Thông tư 127/2015/TT-BTC hướng dẫn về cấp mã số doanh nghiệp, Công văn 4211/2015/BKHĐT-ĐKKD hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp.

https://ketoansaigon.net/thanh-lap-doanh-nghiep-1.html

Theo những văn bản hướng dẫn thành lập doanh nghiệp này, việc thực hiện và áp dụng Luật doanh nghiệp trong thành lập doanh nghiệp được chi tiết và cụ thể hơn.

Hiện nay, tại Việt Nam ngoài doanh nghiệp nhà nước được xem là nòng cốt thì doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được xúc tiến phát triển. Cùng với xu thế hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm nay thì việc tổ chức và hoạch định chiến lược cũng như thành lập doanh nghiệp đang đứng trước những cơ hội cũng như những thách thức và khó khăn.

Để cho các loại hình doanh nghiệp như cổ phần, tư nhân, liên doanh, hợp doanh cùng phát triển thì việc đánh giá và chọn lựa ngành nghề kinh doanh là một yêu cầu sống còn đối với các doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn hãy liên hệ với dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi.