Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Tình hình huấn luyện an toàn tại các cơ sở sản xuất

Tình hình huấn luyện an toàn tại các cơ sở sản xuất

Công tác huấn luyện an toàn đã được triển khai từ nhiều năm trước đây. Đến thời điểm hiện nay thì chương trình giảng dạy đã tương đối đầy đủ và hiệu quả để đào tạo cho người lao động. Tuy nhiên vẫn có một số cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn chưa đạt được chất lượng giảng dạy tốt.

 

Vấn đề đảm bảo an toàn lao động luôn là nội dung bàn luận nhiều và thu hút nhiều sự quan tâm. Việc kiểm định máy móc thiết bị sản xuất và huấn luyện an toàn lao động còn nhiều bất cập, hiệu quả và chất lượng chưa cao, chưa thực sự an toàn cho hoạt động sản xuất.

Huấn luyện an toàn lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác bảo hộ lao động. Bên cạnh kiểm định chất lượng máy móc thiết bị công nghiệp thì huấn luyện an toàn cho đội ngũ lực lượng sản xuất là việc cần phải thực hiện thường xuyên và nghiêm túc, cần được xem nhà nhiệm vụ hàng đầu trong đảm bảo an toàn sản xuất công nghiệp. Tính mạng và sức khỏe con người là vô cùng quan trọng, khi tham gia sản xuất họ phải được trang bị kiến thức về lao động, thông thạo cách vận hành máy móc, điều khiển sản xuất, biết cách xử lí và ngăn ngừa những rủi ro có thể xảy ra, đề phòng nguy hiểm.

Hiệu quả và lợi ích như vậy nhưng trong tình hình hiện nay có một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vẫn thờ ơ hoặc xem nhẹ quy trình huấn luyện an toàn. Mặc dù đã có văn bản quy định của nhà nước nhưng họ vẫn tỏ ra không mấy quan tâm hoặc chỉ làm theo cách để đối phó, có lệ rồi tuyển thẳng công nhân vào vào việc, xem nhẹ công tác huấn luyện, đảm bảo an toàn cho công nhân. Bênh cạnh đó một phần  công nhân cũng ít ý thức về quyền lợi và sự an toàn của mình, có tham gia huấn luyện cũng chỉ như cho có, kiểm tra đánh giá cũng gian lận, chỉ muốn nhanh chóng được nhận việc. Nhìn nhận vấn đề này chính là do quy định về huấn luyện an toàn chưa chặt chẽ và rõ ràng về nội dung, thời gian huấn luyện, điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể về cấp phát chứng nhận, bên cạnh đó là vấn đề chi phí tổ chức huấn luyện, sợ trễ tiến độ sản xuất, tinh thần ý thức của người lao động chưa cao v.v. Để huấn luyện an toàn thực sự hiệu quả và đồng bộ cần sự tham gia tích cực từ nhiều phía, quy định nhà nước, chính sách các doanh nghiệp, các bộ phận quản lý lao động và tự bản thân công nhân, nhìn nhận sự quan trọng của công tác huấn luyện an toàn để thực hiện một cách nghiêm túc và đạt hiệu quả.