Trang chủ »

Thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

Thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
(Ngày đăng: 16-12-2018 21:22:33)
Sáng nay (6/8/2014), tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo Báo cáo giữa kỳ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện.
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng chủ trì hội nghị  (Ảnh: Cấn Dũng)

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng chủ trì hội nghị (Ảnh: Cấn Dũng)

CôngThương - Thực hiện tốt vai trò đơn vị đầu mối

Dự thảo Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết, sau khi được Chính phủ giao theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi các bộ, ngành liên quan và các địa phương có dự án thủy điện (DATĐ) trên địa bàn báo cáo về tình hình thực hiện quy hoạch, rà soát các dự án thủy điện.

Theo đó, tập trung vào lập và ban hành Kế hoạch hành động của bộ, ngành, địa phương; rà soát quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án thủy điện; tình hình thực hiện và tuân thủ các quy định về quản lý về chất lượng công trình từ các khâu khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu, quản lý an toàn đến phương án giải quyết sự cố khi thi công, cam kết bảo vệ môi trường…

Riêng Bộ Công Thương, ngày 10/3/2014 đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, nghiêm túc rà soát quy hoạch thủy điện. Đến nay, đã có 36/38 tỉnh, thành phố hoàn tất quá trình rà soát.

Kết quả sau rà soát cho thấy, hiện cả nước có 284 công trình thủy điện đang vận hành phát điện; 204 dự án đang thi công xây dựng và dự kiến đến năm 2017 sẽ đưa vào vận hành; 250 dự án đang nghiên cứu đầu tư và 78 dự án chưa nghiêm cứu đầu tư, chưa có nhà đầu tư đăng ký...

Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết 11, Bộ Công Thương cũng đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Nghị quyết 11, như phối hợp với Bộ NN&PTNT xây dựng Dự thảo các Quyết định của Thủ tướng về Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thủy điện, thủy lợi và Quy định về ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các sự án thủy điện, thủy lợi.

Đặc biệt, Bộ đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra về quy hoạch, chất lượng xây dựng công trình, quy trình vận hành hồ chứa và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thủy điện trên địa bàn các tỉnh, thành có nhiều công trình thủy điện. Ngoài ra, Bộ Công Thương đã thực hiện nghiêm công tác thẩm tra, phê duyệt phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn hồ, đập năm 2014 đối với các dự án thủy điện trên cả nước.

Các bộ, ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt

Cũng với vai trò chủ đạo của Bộ Công Thương, thực hiện Nghị quyết 11, các bộ, ngành địa phương liên quan cũng đã có nhiều giải pháp quyết liệt, cụ thể. Bộ NN&PTNT đã thực hiện rà soát, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách trong bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư các dự án thủy điện, thủy lợi. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng với mục tiêu trogn năm 2015 sẽ hoàn thành trồng rừng thay thế đối với các dự án thủy điện đã đưa vào vận hành khai thác.

Đặc biệt, Bộ NN&PTNT cũng đã rà soát quy trình vận hành hồ chứa, điều chỉnh bổ sung những nội dung chưa phù hợp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của việc xả lũ đối với vùng hạ du, đồng thời, xây dựng mới hoặc sửa đổi các quy chuẩn, tiêu chuẩn về khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu và quản lý an toàn hồ, đập thủy lợi, phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu.

Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư cũng đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành mình.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, đến nay, hầu hết các tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 11, các địa phương chưa ban hành kế hoạch hoặc do không có tiềm năng về thủy điện hoặc đang trong quá trình xem xét thu hồi các dự án…

Cùng với đó, các địa phương cũng đã chủ động, tích cực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và chủ đầu tư các nhà máy thủy điện thực hiện nghiêm Nghị quyết 11 cũng như các nội dung các bộ, ngành yêu cầu. Các địa phương đã ban hành kế hoạch và đang tích cực tổ chức triển khai thực hiện các Quy trình vận hành liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.