Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thủ tục thành lập doanh nghiệp mới

Thủ tục thành lập doanh nghiệp mới

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho những ai vừa thành lập doanh nghiệp biết về những thủ tục thành lập doanh nghiệp mới để doanh nghiệp của mình được đưa vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Nếu các cá nhân, tổ chức đang gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp mới thì các tốt nhất là tìm đến sự hỗ trợ của dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ. Nơi mang đến cho bạn sự đảm bảo về pháp lý, nhanh chóng về thời gian và ưu đãi về giá cả. 

4 bước trong thủ tục thành lập doanh nghiệp mới.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp mới

1.Nộp hồ sơ đăng kí thành lập.
Bộ hồ sơ đăng kí phải nộp trong thủ tục thành lập doanh nghiệp mới bao gồm: 
-Đơn đăng ký kinh doanh.
-Bảng điều lệ doanh nghiệp.
-Danh sách thành viên doanh nghiệp.
Nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
-Phòng đăng kí kinh doanh sau khi nhận hồ sơ sẽ đưa giấy biên nhận hồ sơ và  giấy hẹn cho doanh nghiệp. Phòng đăng kí kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ, chính xác và trung thực của hồ sơ. Trong vòng 7 ngày sẽ có câu trả lời chính thực về việc hồ sơ có hợp lệ không và cần bổ sung điều chỉnh cái gì.
-Hồ sơ không hợp lệ là hồ sơ không đủ giấy tờ đã nêu trên hoặc có thể nội dung được khai chưa chính xác. Phòng đăng kí kinh doanh không có quyền yêu cầu thêm bất cứ giấy tờ nào khác trừ những giấy tờ trên.
-Trong trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp chưa hợp lệ thì doanh nghiệp phải tự bổ sung sủa chữa theo hướng dẫn của phòng đang kí kinh doanh. Sau khi điều chỉnh hợp lệ thì phòng đăng kí kinh doanh sẽ đặt lich hẹn với người đại diện doanh nghiệp đến ký vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
-Sau khi đã ký vào giấy đăng kí kinh doanh thì bên phòng đăng kí kinh doanh cần khoảng 7 ngày để đóng dấu và trả giấy đăng kí kinh doanh cho doanh nghiệp. Đến đây thì cơ bản đã hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp mới.

2.Khắc dấu.
-Khắc dấu là việc cần phải làm sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. Doanh nghiệp phải đến cơ quan công an cụ thể là Phòng Cảnh sát quản lý hành chính của tỉnh để xin phép khắc dấu.
-Một bộ hồ sơ xin khắc dấu bao gồm: giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh và CMND của người đi khắc dấu.

3. Đăng kí mã số thuế.
Đăng kí mã số thuế là công việc cuối cùng trong chuỗi thủ tục thành lập doanh nghiệp mới. Sau khi hoàn tất doanh nghiệp có thể chính thức hoạt động. Để có mã số thuế doanh nghiệp đến cục thuế cấp tỉnh xin mẫu hồ sơ đăng kí.

4. Đăng kí mã số xuất nhập khẩu.
-Trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu thì phải tiến hành đăng kí mã số xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan cấp tỉnh – nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.
-Hồ sơ đang ký mx số xuất nhập khẩu bao gồm: giấy chứng nhận đăng kí mã số thuế, đăng chứng nhận đăng ksi kinh doanh, tờ khai đăng kus mẫ số xuất nhập khẩu. Nếu bạn nộp đầy đủ giấy tờ và giấy tờ hợp lệ thì chỉ 3 ngày doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng kí mã số thuế.