Trang chủ »

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng
(Ngày đăng: 16-07-2016 13:38:32)
Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng bao gồm những công việc gì là câu hỏi chung của nhiều nhà đầu tư.

 

Ngày nay, việc đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng đã trở nên rất phổ biến. Bằng cách thức này, các chủ đầu tư có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Thay vì phải chạy đi chạy lại nộp giấy tờ, bạn chỉ cần vài thao tác đơn giản trên máy tính là xong. Vậy thủ tục của việc đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng được tiến hành như thế nào?

Đầu tiên, người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật sử dụng tài khoản này để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ thành lập doanh nghiệp qua mạng điện tử. Phòng Đăng ký kinh doanh  xem xét, gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau đó, người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ thành lập doanh nghiệp qua mạng điện tử đến phòng Đăng ký kinh doanh để đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất.Nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.