Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thắt chặt vấn đề kiểm định để đảm bảo an toàn lao động

Thắt chặt vấn đề kiểm định để đảm bảo an toàn lao động

Để thị trường lao động được an toàn hơn, không còn quá nhiều những tai nạn lao động xảy ra và hậu quả nghiêm trọng, điều nên làm nhất chính là thắt chặt vấn đề kiểm định an toàn một cách nghiêm túc, đầy đủ nhất ở những thiết bị máy móc được quy định phải kiểm định.

 

Hiện nay tình trạng mất an toàn đang diễn ra hết sức phức tạp đặc biệt là vấn đề an toàn lao động, an toàn thiết bị, máy móc. Chính vì vậy chúng ta cần phải thắt chặt vấn đề kiểm định an toàn.

Thực tế cho thấy, hàng năm ở ta có không ít các vụ tai nạn xảy ra. Đó không những là do lỗi của cá nhân mà còn lỗi ở các đơn vị tổ chức vì không bảo đảm được độ an toàn cho công nhân cũng như thiết bị máy móc tại công xưởng. Hơn nữa việc kiểm định an toàn cũng có phần không minh bạch. Một số ít nhân viên lợi dụng công việc của mình mà đưa mục đích cá nhân lên hàng đầu, tố chất đạo đức nghề nghiệp không tốt nên việc quan tâm hết mức đến các vấn đề an toàn không được bảo đảm. Bên cạnh những thiếu sót của cán bộ nhân viên thì người dân cũng đã và đang ngấm ngầm tiếp tay cho họ. Có thể nói, đã có một hoặc một vài người vẫn lách luật trong quá trình đem máy móc đi kiểm định theo định kỳ. Vì lấy nhiều lý do khác nhau, họ đã né tránh hoặc gia hạn hoặc kéo dài việc kiểm định hay gây khó khăn cho nhân viên kiểm định. Đó là đối với các loại máy móc thiết bị.

Còn đối với đối tượng được kiểm tra an toàn lao động cũng vấp phải nhiều vấn đề khó xử. Hiện tại ở các công trường vẫn có hiện tượng công nhân làm việc mà không có hợp đồng lao động. Họ chỉ làm việc thông qua người mua giới với chủ thầu. Ngoài việc làm không có giấp tờ hợp pháp, họ lại không có bảo hiểm lao động, không có đồ bảo hộ lao động. Mọi tai nạn xảy ra cá nhân là người chịu trách nhiệm về vấn đề này. Tuy nhiên không một ai lên tiếng bởi mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng nhìn chung đều xuất phát từ cuộc sống khó khăn nên họ phải chấp nhận làm việc trong môi trường nguy hiểm. Mặt khác, trình độ và kiến thức chưa cao của một số ít công nhân cũng góp phần vào tình trạng trên.

Trước tình hình đó, một lần nữa chúng ta cần phải thắt chặt hơn vấn đề kiểm định an toàn để đất nước phát triển, đời sống người dân được ổn định.