Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Luật đầu tư 2005 đã được sửa đổi bổ sung và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Một trong những điều mới là các quy định về thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Những việc mà doanh nghiệp cần làm khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài rất nhiều và nếu tự doanh nghiệp thực hiện sẽ mất nhiều thời gian cũng như phát sinh chi phí rất cao. Trong khi đó, dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá  rẻ  đã có sự hỗ trợ trọn gói để giúp doanh nghiệp hoàn thành các công việc cần làm chỉ trong một thời gian ngắn nhất, với chi phí ưu đãi nhất.

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Những thay đổi trong thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có ảnh hưởng trực tiếp đến các chủ đầu tư đang có dự án đầu tư tại Việt Nam. Doanh nghiệp / chủ đầu tư nên chú ý kỹ.

Các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư khi muốn bước chân vào thị trường Việt Nam bao gồm các trương hợp sau:

+ Dự án đầu tư của nhà đầu tư người có quốc tịch nước ngoài

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đầu tư kinh doanh, góp vốn hay mua cổ phần, hay hợp tác theo hợp đồng BCC thuộc trường hợp sau phải xin giấy phép đầu tư là: nhà đầu tư nước ngoài giữ 51% vốn điều lệ của tổ chức liên doanh, hợp danh mới.

Đối với các công ty đã được thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trước ngày 01/07/2015, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục thủ tục cho dự án mới mà không nhất thiết phải thành lập doanh nghiệp nước ngoài mới.

Các thủ tục đăng ký thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với các dự án thuộc diện quyết định chủ trường đầu tư của các ban ngành liên quan, thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư là 5 ngày sau khi có quyết định của chủ trương.

Quy trình thực hiện đăng ký đầu tư không cần chủ trương có các bước cơ bản như sau:

+ Nhà đầu tư kê khai các thông tin về sự án ngay trên hệ thống thông tin đầu tư quốc gia. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày kê khai trực tuyến, doanh nghiệp sẽ phải nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng

+ Sau khi cơ quan tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư, cơ quan sẽ cấp tài khoản truy cập hệ thống thông tin quốc gia để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.

+ Chủ đầu tư sẽ sử dụng tài khoản trong hệ thống để xem tình hình kết quả hồ sơ, cập nhật và nhận hồ sơ. Hồ sơ sẽ được thụ lý và cấp giấy chứng nhân đầu tư và mã số đầu tư.

Thời hạn giải quyết hồ sơ là 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong trường hợp sở kế hoạch và đầu tư từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó phải nói rõ lý do từ chối.