Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thành lập doanh nghiệp cần quan tâm gì

Thành lập doanh nghiệp cần quan tâm gì

Nhà đầu tư khi quyết định thành lập doanh nghiệp tức là khai sinh ra đứa con tinh thần của mình. Đứa con đó sẽ quyết định cả tương lai của nhà đầu tư là thành hay bại. Chính vì vậy, khi thành lập doanh nghiệp cần quan tâm gì để đứa con được phát triển mạnh mẽ khi ra đời là điều mà hầu hết các nhà đầu tư đều quan tâm.

Thành lập doanh nghiệp cần quan tâm đến rất nhiều vấn đề.Không chỉ trong việc chuẩn bị hồ sơ giấy tờ mà còn về các yếu tố nhân  lực và tiềm lực kinh tế nữa. Vì vậy, để biết thông tin cụ thể thì nhiều người đã chọn việc tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có được sự hỗ trợ tốt nhất.

Một vấn đề trả lời cho câu hỏi thành lập doanh nghiệp cần quan tâm gì chính là giấy phép kinh doanh . Đây được xem là yếu tố quan trọng nhất để chứng minh sự ra đời của doanh nghiệp có sự đồng thuận của pháp luật. Tuy nhiên, để xin được giấy phép kinh doanh thì nhà đầu tư cần lưu ý những vấn đề khi thành lập doanh nghiệp cần quan tâm gì hay chuẩn bị những gì :

Thành lập doanh nghiệp cần quan tâm gì


-    Nhà đầu tư phải xác định được ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp mình hướng tới là gì. Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp phải đảm bảo không nằm trong danh sách những ngành nghề bị pháp luật cấm kinh doanh.
-    Bên cạnh đó, việc xác định loại hình doanh nghiệp sẽ thành lập cũng là vấn đề mà nhà đầu tư cần quan tâm khi thành lập doanh nghiệp. Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có những yêu cầu khác nhau về thủ tục, vốn , thành viên…Vì vậy việc xác định loại hình thành lập doanh nghiệp sẽ giúp nhà đầu tư biết được chính xác khi thành lập doanh nghiệp cần quan tâm gì.
-     Khi biết được loại hình doanh nghiệp thành lập là loại hình nào, nhà đầu tư phải chuẩn bị được số vốn điều lệ cũng như thành viên tối thiểu để sáng lập công ty.
-    Đặc biệt, nhà đầu tư phải quan tâm tới địa điểm đặt trụ sở chính của công ty mình có đúng theo quy định của pháp luật hay chưa. Đối với trụ sở công ty, nhà đầu tư phải đảm bảo có đủ 05 cấp hành chính và có đầy đủ giấy tờ hợp lệ chứng tỏ quyền sở hữu hoặc thuê lại trụ sở công ty. Không những thế, nhà đầu tư có thể phải tìm hiểu xem địa điểm đó có nằm trong khu vực  được pháp luật  cấp phép hoạt động hay không.
-   Cùng với đó, nếu doanh nghiệp được thành lập có nhiều thành viên đồng sáng lập nên thì phải có hợp đồng thành lập công ty để xác định rõ vai trò, vị trí và trách nhiệm đóng góp của từng thành viên đối với công ty.

Nói tóm lại, khi thành lập doanh nghiệp cần quan tâm gì hay chuẩn bị những giấy tờ, thủ tục gì thì nhà đầu tư cần phải tìm hiểu một cách kỷ càng, thận trọng để đảm bảo doanh nghiệp thành lập có sự công nhận của pháp luật.