Trang chủ »

So sánh doanh nghiệp tư nhân và những loại hình khác

So sánh doanh nghiệp tư nhân và những loại hình khác
(Ngày đăng: 11-08-2016 09:29:16)
Ở nước ta hiện nay đang có rất nhiều loại hình doanh nghiệp như tư nhân, cổ phần, trách nhiệm hữu hạn… Mỗi loại hình đều có những đặc điểm riêng, phù hợp với điều kiện, cơ hội của từng cá nhân, tổ chức.

 

Nhiều người cũng thường thắc mắc và đưa ra câu hỏi là nên thành lập doanh nghiệp tư nhân hay loại hình khác, loại hình nào mới phù hợp với thực tiễn phát triển và cơ hội tốt nhất ở nước ta. Có thể nói rằng, loại hình nào cũng có những ưu – khuyết điểm riêng, chính vì vậy, không phải loại hình nào tốt nhất mà bạn phù hợp để nắm bắt và phát triển với loại hình doanh nghiệp nào?

Ví dụ, công ty cổ phần cần có nhiều cổ đông tham gia góp vốn để thành lập và mỗi cổ đông đều phải chịu trách nhiệm về tài sản, các khoản nợ trong phạm vi số vốn mình đã góp vào cho doanh nghiệp, loại hình này có thể dễ dàng huy động vốn đầu tư nhờ có quyền phát hành chứng khoán. Nhưng, cổ đông phải chịu thuế cao hơn vì ngoài nghĩa vụ thuế thông thường thì cần chịu lãi cổ tức… Tính bảo mật thông tin và tài chính của loại hình cổ phần cũng không cao vì phải thường xuyên họp báo cáo với cổ đông.

Trong khi đó, doanh nghiệp tư nhân lại chỉ do một cá nhân thành lập và làm chủ sở hữu, có quyền bỏ ra số vốn phù hợp, chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi mặt, tự đưa ra quyết định ở tất cả vấn đề, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp mà không cần phải tham khảo ý kiến của bất kỳ cá nhân, thành viên nào. Doanh nghiệp tư nhân có chế độ chịu trách nhiệm vô hạn nên nhận được sự quan tâm và tin tưởng hơn của khách hàng và cả nhà đầu tư hơn.

So với các loại hình khác, thành lập doanh nghiệp tư nhân không chỉ đơn giản hơn mà các quy định còn phù hợp với thực tế phát triển của kinh tế hiện đại. Như vậy, doanh nghiệp tư nhân hiện cũng đang là một trong những sự chọn lựa chính đáng của rất nhiều cá nhân hiện nay.