Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Quy trình tiêu chuẩn kiểm định bình chịu áp lực của nồi hơi

Quy trình tiêu chuẩn kiểm định bình chịu áp lực của nồi hơi

Để kiểm định bình chịu áp lực của nồi hơi cần tuân thủ một số phương pháp cơ bản đảm bảo cho quá trình kiểm định.

Việc áp dụng đúng tiêu chuẩn quy trình như thế sẽ làm nâng cao chất lượng kiểm định hơn và việc kiểm định đúng quy trình sẽ được thực hiện như một khuôn khổ của suốt chặng đường kiểm định. Sau đây ta bước vào tìm hiểu các quy trình kiểm định cụ thể sau:

Theo tiêu chuẩn Việt Nam 6153:1996 quy định về việc kiểm định bình chịu áp lực phải đạt những yêu cầu về kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, cấu tạo, chế tạo đó là những bước tiến hành kiểm tra cơ bản mang tính chất ban đầu. Có nhiều tiêu chuẩn để ta áp dụng kiểm định như: tiêu chuẩn việt nam 6154:1996, tiêu chuẩn Việt Nam 6155:1996, tiêu chuẩn Việt Nam 6156:1966, và tiêu chuẩn Việt Nam 6008:1995, cuối cùng là tiêu chuẩn Việt Nam 7472-2005.

Đó là những tiêu chuẩn đã được quy định trong quy trình kiểm định nồi hơi đa phần các tiêu chuẩn tương đối giống nhau nhưng cũng bổ sung một số vấn đề khác liên quan ở từng tiêu chuẩn. Ở tiêu chuẩn 6154:1996 yêu cầu về kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo, phương pháp thử. Ở tiêu chuẩn 6155:1996 bình chứa áp lực quy định yêu cầu về kỹ thuật an toàn lắp đặt, sử dụng, sửa chữa. Tiêu chuẩn 1656:1966 thì quy định bình chứa áp lực của nồi hơi là giống tiêu chuẩn 1655:1996 nhưng bổ sung thêm phương pháp thử. Tiêu chuẩn 6008:1995 thêm mối hàn kỹ thuật và phương pháp kiểm tra. Cuối cùng là tiêu chuần 7472-2005 đồi hỏi thiết kế áp lực và hàn liên kết.

Trên đó là toàn bộ những tiêu chuẩn được áp dụng trong quy trình kiểm tra bình áp lực của nồi hơi. Chỉ có thể dựa vào những tiêu chuẩn đó mà ta có thể đánh giá được mộtt cách chính xác mà thôi. Bởi đây là những tiêu chuẩn đã được đo đạt kỹ càng trong quá trình sản xuất và những tiêu chuẩn đó là  những tiêu chuẩn đạt chất lượng nhất. Đồng thời cũng được Cụ an toàn lao động, Bộ lao động thương binh và xã hội phê chuẩn.