Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Quy định về vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân

Quy định về vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân

Pháp luật đã ban hành các quy định đối với vấn đề vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân để đảm bảo quản lý một cách chặt chẽ nhất đối với hoạt động kinh doanh của loại hình doanh nghiệp này. Đây là một trong những vấn đề bạn cần phải biết để có thể thực hiện các công việc thành lập doanh nghiệp tư nhân được hiệu quả nhất.

Yêu cầu về các quy trình và thủ tục thành lập doanh nghiệp hiện nay khá phức tạp. Vì thế cho nên, để có thể đảm bảo là công việc đăng ký thành lập doanh nghiệp được nhanh chóng và thuận lợi nhất thì bạn nên liên hệ đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi.

Quy định về vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân

Theo bạn thì vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân là nguồn vốn như thế nào? Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền hạn và nghĩa vụ như thế nào đối với vốn đầu tư của mình? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin cụ thể qua bài viết sau đây nhé.

Quy định sử dụng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân

- Chủ doanh nghiệp tư nhân khi lựa chọn góp vốn vào việc thành lập doanh nghiệp tư nhân thì không được phép thành lập thêm một doanh nghiệp tư nhân , hộ kinh doanh  hay là thành viên của công ty hợp danh nào khác.

- Bên cạnh đó thì vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân không được phép sử dụng để góp vào công ty TNHH hay mua cổ phần của công ty cổ phần theo quy định được ban hành.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể lựa chọn vốn góp vào doanh nghiệp tư nhân là tiền mặt vàng hay quyền sử dụng đất. Nhưng, vốn góp này dù là hình thức nào thì nó cũng cần được ghi rõ thông tin trong các sổ sách kế toán của doanh nghiệp cũng như các báo cáo tài chính để cơ quan chức năng có thể kiểm tra, giám sát một cách hiệu quả nhất.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với việc sử dụng nguồn vốn của mình như thế nào mới hiệu quả nhất. Hơn thế nữa thì chủ doanh nghiệp cũng được tự mình sở hữu các khoản lợi nhuận sau thuế cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hay sử dụng cho mục đích đầu tư cá nhân.

- Nếu thực hiện kinh doanh thì chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân và vốn không góp vào doanh nghiệp tư nhân. Đây chính là sự khác biệt giữa doanh nghiệp tư nhân với các loại hình doanh nghiệp khác là trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân cũng có quyền điều chỉnh nguồn vốn đầu tư hay còn gọi là vốn điều lệ của doanh nghiệp theo ý kiến riêng của mình. Việc tăng hay giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân sẽ giúp phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như quy mô kinh doanh của doanh nghiệp. Mặc dù vậy thì để có thể đảm bảo là việc giảm vốn xuống dưới mức đăng ký ban đầu thì chủ doanh nghiệp tư nhân cần có sự đồng ý của cơ quan đăng ký kinh doanh trước khi thực hiện các thủ tục.

Để có thể hiểu rõ hơn về vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân thì bạn có thể tham khảo thông tin trên đây. Nó là thông tin cơ bản nhất quy định về vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân mà bạn đang cần biết.