Trang chủ »

Những nguyên tắc cần biết khi soạn thảo điều lệ thành lập doanh nghiệp

Những nguyên tắc cần biết khi soạn thảo điều lệ thành lập doanh nghiệp
(Ngày đăng: 31-05-2016 21:07:40)
Pháp luật hiện hành không có những quy định đối với điều lệ doanh nghiệp, tức là các chủ doanh nghiệp có thể xây dựng một cách tự do. Nhưng phải biết rằng, tự do nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ của pháp luật, không được đưa vào những điều trái quy định làm ảnh hưởng đến người khác và toàn xã hội.

Vì vậy, khi xây dựng điều lệ thành lập doanh nghiệp cần nắm vững một số nguyên tắc cơ bản sau:

Các nội dung trong điều lệ không được trái với những quy định của pháp luật về việc thành lập doanh nghiệp cũng như nghĩa vụ, quyền hạn của các thành viên.

Những điều lệ, quy định không được mang tình xâm phạm đến lợi ích của bên thứ 3.

Các thành viên tham gia vào doanh nghiệp phải tự nguyện và thỏa thuận để cùng nhau đi đến những quyết định chung cho bản điều lệ. Và nên nhớ, nó phải nằm trong giới hạn được pháp luật thừa nhận và chấp nhận..

Chính vì những nguyên tắc trên nên khi soạn thảo điều lệ doanh nghiệp cần chú ý các nội dung:

Điều lệ được sử dụng để thành lập doanh nghiệp xem như một hợp đồng giữa các thành viên, cổ đông sáng lập doanh nghiệp. Mọi việc đều dựa trên sự tự nguyện, thỏa thuận, đàm phán giữa các bên về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm để quản lý sự hoạt động của doanh nghiệp.

Trong bản điều lệ cần phải đảm bảo đầy đủ các yếu tố, thành phần theo quy định tại điều 22 của Luật doanh nghiệp đã nêu rõ.

Không chỉ có vậy, khi chúng ta soạn thảo bản dự thảo điều lệ doanh nghiệp cần chú trọng đến một số yếu tố như:

Nguyên tắc định giá cho doanh nghiệp là gì, phải xác định rõ vấn đề này trong điều lệ trước khi ký và nộp lên cơ quan chức năng.

Thể thức thông qua quyết định trong cơ cấu tổ chức, quản lý doanh nghiệp là gì, việc giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn nội bộ sau thành lập doanh nghiệp sẽ xử lý ra sao.

Trong một số trường hợp, các thành viên hay cổ đông muốn bán lại cổ phần hay phần góp vốn của mình cho doanh nghiệp thì sẽ tiến hành như thế nào…