Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Những mặt tiêu cực trong kiểm định cầu trục

Những mặt tiêu cực trong kiểm định cầu trục

Hiện nay, theo như đánh giá của các cơ quan, công ty về kiểm định cầu trục thì họ đạt đượt rất nhiều kết quả tốt đẹp, cụ thể là những con số thống kê và các loại cầu trục, an toàn, đạt chuẩn,… Nhưng vẫn còn đó rất nhiều tiêu cực mà các công ty không thể kê khai.

Không có công việc gì là hoàn hảo kể cả việc kiểm tra an toàn. Thực tế vẫn có những tình trạng bất an toàn sau khi kểm định an toàn toàn đã diễn ra. Vậy lý do là gì? Đó là những thiếu sót, những tiêu cực trong việc kiểm định máy móc thiết bị nhất là kiểm định cầu trục. Thông thường, người ta thường lờ đi những vấn đề tiêu cực nói trên mà chỉ kể về những thành tích đã đạt được, những cam kết đã đặt ra và nói những điều đao to búa lớn.  Hiện có rất nhiều tiêu cực trong việc kiểm định cầu trục ví như nhân viên kiểm định không có năng lực để kiểm tra, đánh giá trình trạng hoạt động của cầu trục vì họ chỉ lo lót để được tuyển dụng vào mà thôi. Những nhân viên bù nhìn ấy khi được giao cho công việc kiểm định cầu trục cơ sở này hay cơ sở kia thì họ thường làm nhưng chỉ làm qua quýt cho có để về báo cáo với công ty trong khi đó số liệu khai báo có thể là số liệu khống. Cho nên  tình trạng tai nạn cầu trục vẫn thường xuyên xảy ra là do một số bộ phận nhân viên nói trên.

Ngoài ra, có một tiêu cực quan trọng được xem như điều cấm kỵ mà ít ai đề cập đến là tình trạng gian lận, thông đồng với nhau giữa cán bộ kiểm định và doanh nghiệp sử dụng cầu trục. Vì không muốn bị xử phạt do cầu rục được mua về sử dụng không đảm bảo chất lượng, một số doanh nghiệp đã cố tình lách luật để bwung bít vấn đề trên với nhân viên kiểm định. Một số nhân viên kiểm định cầu trục lại không tuân thủ theo đúng nguyên tắc và đạo đức của một người kiểm định nên cũng đã tiếp tay cho những đối tượng trên góp phần gây mất an toàn trong lao động sản xuất.