Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Những điều cần biết nếu chọn làm thủ tục thành lập công ty cổ phần 2016

Những điều cần biết nếu chọn làm thủ tục thành lập công ty cổ phần 2016

So với các loại hình doanh nghiệp khác thì công ty cổ phần vẫn là một trong những loại hình được nhiều người lựa chọn thành lập nhất hiện nay. Có nhiều quyết định đối với việc thành lập và điều hành công ty cổ phần bạn cần phải biết để có thể đảm bảo là quyết định làm thủ tục thành lập công ty cổ phần 2016 của mình được thuận lợi.

Thành lập doanh nghiệp không khó nhưng để có thể hoàn tất các thủ tục một cách nhanh chóng và thuận lợi thì đó không phải là chuyện dễ dàng. Vì thế cho nên, khi tiến hành thành lập doanh nghiệp thì nhiều người đã lựa chọn tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để đảm bảo được công việc hoàn thành hiệu quả nhất.

Những điều cần biết nếu chọn làm thủ tục thành lập công ty cổ phần 2016

Có nhiều vấn đề bạn cần biết bên cạnh việc làm thủ tục thành lập công ty cổ phần 2016 . Đặc biệt là những quy định liên quan đến việc điều hành và quản lý công ty cổ phần như thế nào mới hợp lệ. bài viết sau đây, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu một số thông tin liên quan đó để bạn có thể đảm bảo được việc thành lập công ty là quyết định chính xác nhất.

1. Điều kiện để triệu tập Đại hội đồng cổ đông

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 thì nếu công ty cổ phần muốn triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thì yêu cầu đặt ra là cuộc họp đó phải có số cổ đông dự họp đại diện tối thiểu là 51% tổng số phiếu biểu quyết cho lần triệu tập thứ nhất. Đối với lần triệu tập thứ hai thì phải có ít nhất là 33% tổng số cổ phiếu biểu quyết.
Bên cạnh đó, luật doanh nghiệp 2014 còn quy định cho phép cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sự ứng dụng của khoa học công nghệ. Tức là đối với các cổ đông ở xa có thể tiến hành họp thông qua trực tuyến , thư điện tử hay fax.  Đối với việc sử dụng hình thức nào thì phải được nêu rõ trong bản Điều lệ doanh nghiệp khi làm thủ tục thành lập công ty cổ phần 2016 .

2. Quy định chuyển nhượng cổ phần

Cổ đông trong công ty có quyền chuyển nhượng cổ phần cho bất cứ ai có nhu cầu thu mua, ngay cả không phải là người của công ty. Tuy nhiên, có một số trường hợp cổ phần được quy định trong Bản điều lệ công ty thì cổ đông không được phép chuyển nhượng hoặc nếu muốn chuyển nhượng thì phải đáp ứng được các điều kiện được quy định trong bản điều lệ. Vấn đề này các cổ đông công ty cần xem xét lưu ý để thực hiện cho chính xác.

Nói tóm lại, trước khi làm thủ tục thành lập công ty cổ phần 2016  thì bạn nên chú ý đến các quy định có liên quan này để có thể đảm bảo là hoạt động kinh doanh của công ty được hợp pháp.