Trang chủ »

Ngừng cung cấp điện để nâng cấp TBA 500kV Đà Nẵng

Ngừng cung cấp điện để nâng cấp TBA 500kV Đà Nẵng
(Ngày đăng: 16-12-2018 21:23:57)
Tổng công ty Điện lực miền Trung vừa thông báo, để nâng cao năng lực truyền tải, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện cho thành phố Đà Nẵng và các khu vực lân cận, từ ngày 7/8/2014 đến ngày 12/8/2014, Công ty Truyền tải Điện 2 sẽ triển khai thực hiện dự án nâng công suất máy biến áp 220kV tại TBA 500kV Đà Nẵng.

 

CôngThương - Dự án đã hoàn thành giai đoạn 1, thay máy biến áp AT4 có công suất 125MVA bằng máy mới có công suất 250MVA. Hiện nay, dự án đang được triển khai giai đoạn 2, thay giàn thanh cái 110kV và các thiết bị phụ trợ khác nhằm đảm bảo sự phù hợp với công suất của MBA mới.

Trong thời gian nâng công suất, đường dây 500kV các tỉnh,  thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam... sẽ bị cắt điện để phục vụ thi công. Tuy nhiên, xem xét ưu tiên cung cấp điện cho các khách hàng quan trọng như trụ sở cơ quan Thành ủy, UBND thành phố, bệnh viện, nhà máy nước, các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng.