Trang chủ »

Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu

Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu
(Ngày đăng: 16-12-2018 21:21:32)
Thành lập Chi bộ Đảng các Văn phòng công chứng (VPCC) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được xem là một mô hình mới trong khi chưa có quy định cụ thể về việc này. Thực tế qua 4 năm hoạt động của Chi bộ Đảng các VPCC đã góp phần kịp thời đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến công chứng viên, nhân viên; từ đó nâng cao tính tuân thủ pháp luật của các VPCC khi thực hiện thủ tục công chứng theo yêu cầu của người dân.

Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức tư nhân đủ điều kiện lập VPCC theo chủ trương xã hội hóa cung ứng dịch vụ công về công chứng, Sở Tư pháp rất coi trọng công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động này. Công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này bảo đảm đúng pháp luật, hạn chế tiêu cực, vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho người dân cũng như rủi ro cho các VPCC.

Đảng ủy Sở nhận thấy trong các VPCC có một lực lượng đảng viên nhưng đang sinh hoạt tại các chi bộ Đảng khu dân cư; nếu có tổ chức Đảng lãnh đạo thì hoạt động của các VPCC sẽ thuận lợi, theo đúng định hướng quy hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng của thành phố. Do đó, Đảng ủy Sở Tư pháp chủ trương thành lập Chi bộ Đảng trong các VPCC; nhưng cho đến nay vẫn chưa có quy định tổ chức Đảng tại VPCC thuộc loại hình gì.

Theo ông Sơn, khi bàn về việc này, có ý kiến băn khoăn: VPCC là tổ chức ngoài công lập, nếu lập chi bộ Đảng thuộc Đảng ủy Sở Tư pháp liệu có đúng quy định không; nếu trong hoạt động VPCC có sai phạm thì sẽ ảnh hưởng đến Đảng bộ Sở? Cuối cùng việc quyết tâm thành lập chi bộ các VPCC được thông qua với quan điểm có tổ chức Đảng lãnh đạo thì các VPCC sẽ hoạt động tốt hơn; tính gương mẫu, chấp hành chủ trương, tuân thủ pháp luật của công chứng viên là đảng viên sẽ cao hơn. Được sự đồng ý của Thành ủy và Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố, Chi bộ Đảng các VPCC thành lập đi vào hoạt động từ ngày 20-5-2011, là chi bộ thứ tư của Đảng bộ Sở Tư pháp.

Cùng với hình thành chi bộ Đảng, các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập hòa vào hoạt động đoàn thể của Sở Tư pháp. Nhằm nâng cao tính tự quản, đồng thời tạo thêm một kênh quản lý và hỗ trợ nghiệp vụ cho các VPCC, từ năm 2011, Sở Tư pháp đã thành lập Câu lạc bộ Công chứng. Đây là mô hình về hội nghề nghiệp công chứng đầu tiên của cả nước cho đến khi có quy định thành lập Hội Công chứng ở cấp tỉnh. Đến nay, Chi bộ các VPCC đã có 9 đảng viên làm việc tại 6/9 VPCC. Qua 4 năm hoạt động, Chi bộ các VPCC đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được đánh giá là chi bộ trong sạch vững mạnh.

Bí thư Chi bộ các VPCC Nguyễn Vũ Minh Nguyệt, Trưởng VPCC Bảo Nguyệt cho biết: Lợi ích của việc có Chi bộ Đảng các VPCC là nắm bắt, lãnh đạo được công tác tư tưởng đối với công chứng viên, nhân viên làm việc ở các VPCC. Nghị quyết lãnh đạo chi ủy sát với nhiệm vụ chuyên môn của VPCC. Tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên góp phần tích cực trong hoạt động của VPCC, nâng cao chất lượng dịch vụ công chứng và sự hài lòng của tổ chức, công dân.

Đảng viên trong chi bộ đã luôn đề cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết với tinh thần giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần vào sự phát triển bền vững và có chất lượng của ngành công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hoạt động của chi bộ Đảng tạo ra không khí đoàn kết giữa các đảng viên công tác ở các VPCC khác nhau mặc dù các VPCC phải nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công chứng, cạnh tranh lẫn nhau để thu hút khách hàng. Song tính chất cạnh tranh ở đây là cạnh tranh lành mạnh, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về hoạt động công chứng.

"Tại Đà Nẵng không có chuyện một giao dịch bị từ chối công chứng ở VPCC này (do thiếu thủ tục hoặc đã có thông tin trên cơ sở dữ liệu của Sở Tư pháp cảnh báo phải ngăn chặn vì vi phạm pháp luật) lại được VPCC khác chấp nhận và giải quyết", bà Nguyệt cho hay.

Hoạt động của chi bộ và các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên tạo ra sự gắn bó, đoàn kết giữa cán bộ, nhân viên của các VPCC. Đảng viên trẻ Trần Công Minh, công chứng viên của VPCC Phước Nhân là ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tư pháp nhận xét: Nhiều cán bộ, nhân viên trẻ ở các VPCC rất tích cực tham gia các hoạt động, phong trào Đoàn Thanh niên, Công đoàn của sở. Việc thành lập chi bộ Đảng, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên có ý nghĩa là môi trường cho cán bộ, nhân viên trẻ ở các VPCC nâng cao nhận thức chính trị để phấn đấu vào Đảng. Hiện nay, chi ủy đã lựa chọn một số đoàn viên ưu tú, có nguyện vọng để bồi dưỡng kết nạp đảng viên trong thời gian đến. Mục tiêu của chi bộ là sớm xóa tình trạng "trắng" đảng viên ở 3 VPCC còn lại.