Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Cuộc sống
  • Mỹ hỗ trợ Việt Nam đào tạo mua sắm công

Mỹ hỗ trợ Việt Nam đào tạo mua sắm công

Khóa đào tạo về kỹ thuật mua sắm công do Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) chức tại TP. Hồ Chí Minh trong 3 ngày 13- 15/8/2014 cho các cán bộ mua sắm công đến từ nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam.

Khai mạc khóa đào tạo của Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) tại TP. HCM

Khai mạc khóa đào tạo của Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) tại TP. HCM

CôngThương - Mục tiêu của chương trình này nhằm thúc đẩy Chính phủ Việt Nam chuyển tiếp sang một hệ thống mua sắm công hiệu quả hơn, nhằm tạo ra một sân chơi công bằng cho các công ty Mỹ cạnh tranh với việc mua sắm quy mô lớn tại nước ngoài.

Các khóa đào tạo này là kết quả của việc ký bản ghi nhớ giữa Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) và Cục Quản lý Công sản Việt Nam (PPA) trong khuôn khổ Sáng kiến mua sắm toàn cầu- Hiểu biết giá trị tốt nhất (GPI). Với quan hệ đối tác này, USTDA và PPA sẽ hướng dẫn khoá đào tạo cùng các cán bộ của Chương trình Luật mua sắm Chính phủ của Đại học Luật George Washington, một đối tác toàn cầu của GPI, và các chuyên gia kỹ thuật về phân tích chi phí chu kỳ từ Jacobsen/Daniels Associates.

Ngoài ra, USTDA sẽ cung cấp đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật giúp Chính phủ Việt Nam thực hiện luật mới sửa đổi (Luật Đấu thầu có hiệu lực thi hành từ 1/7/2014) tập trung vào mục tiêu đạt được giá trị cao hơn khi chi tiêu mua sắm công. Chương trình hỗ trợ mua sắm công sẽ tăng tính cạnh tranh quốc tế, tạo điều kiện cải thiện các hoạt động đầu tư phát triển tại VN.