Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Luật về thành lập công ty cổ phần

Luật về thành lập công ty cổ phần

Để có thể nắm rõ các quy định về luật về thành lập công ty cổ phần thì bạn cần phải cập nhật thông tin thường xuyên để có thể đảm bảo là các điều luật đó đúng và chính xác với thời điểm mà bạn thành lập công ty. Như vậy thì việc chuẩn bị các vấn đề liên quan mới được hợp lệ.

Hiện nay, khi tiến hành các công việc để thành lập công ty thì nhiều người đã lựa chọn tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có thể đảm bảo là việc thành lập công ty được hợp pháp nhất.

Luật về thành lập công ty cổ phần

Trước khi tìm hiểu về luật về thành lập công ty cổ phần thì bạn nên biết được theo quy định của pháp luật thì công ty cổ phần là gì?

-  Đây là loại hình công có có tư cách pháp nhân khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Công ty cổ phần được xem là một dạng pháp nhân có số cổ đông tối thiểu là 03 và không bị giới hạn số lượng tối đa.

- Các cổ đông trong công ty sẽ có trách nhiệm hữu hạn với tài sản và các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn góp.

- Theo quy định của pháp luật thì  công ty cổ phần được thành lập và tồn tại một cách độc lập đối với các chủ thể sở hữu công ty cổ phần.

- Nguồn vốn của công ty cổ phần sẽ được chia thành những cổ phần bằng nhau do các cổ  động nắm giữ.

Bên cạnh đó, những điều luật về thành lập công ty cổ phần còn thể hiện những  đặc điểm pháp lý riêng đối với loại hình doanh nghiệp này. Nếu bạn đã lựa chọn loại hình doanh nghiệp này để phát triển sự nghiệp kinh doanh thì không thể không quan tâm đến các đặc trung cơ bản của công ty cổ phần.

Đặc điểm pháp lý đặc trưng của công ty cổ phần

- Vốn điều lệ: Nguồn vốn này được huy động từ tổng mệnh giá các cổ phần mà cổ đông công ty nắm giữ. Có nghĩa là vốn điều lệ   của công ty cổ phần  là số vốn thực góp chứ không phải là cam kết góp như các loại hình công ty khác.

- Thành viên  công ty: Theo quy quy định thì công ty cổ phẩn phải đảm bảo tối thiểu là 03 cổ đông sáng lập và không hạn chế số lượng tối  đa cổ đông của công ty.

- Tư cách pháp nhân: Kể từ khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty cổ phần cũng chính thức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.

- Chế độ trách nhiệm: đây là loại hình doanh nghiệp mà các cổ đông có chế độ trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp của mình đối với tài sản và các nghĩa vụ tài chính của công ty.

- Khả năng huy động vốn: Công ty cổ phần  được phép phát hành cổ phiếu ra thị trường để huy động vốn điều lệ một cách nhanh chóng nhất.

Với các điều luật về thành lập công ty cổ phần trên đây, chúng tôi hy vọng là bạn có thể tự tin hơn khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp này để phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình.