Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Không in được hóa đơn điện tử nhiều lần

Không in được hóa đơn điện tử nhiều lần

Với quy định không in được hóa đơn điện tử nhiều lần để sử dụng là một trong những điều khiến các doanh nghiệp thấy khó khăn khi thực hiện các hoạt động giao dịch, buôn bán. Quy định này khiến nhiều doanh nghiệp không khỏi băn khoăn.

Thực tế thì ngay khi quy định ban hành sử dụng hóa đơn điện tử chính thức áp dụng vào đầu năm 2018 thì đã có nhiều ý kiến thắc mắc xoay quanh vấn  đề sử dụng hóa đơn này.

Không in được hóa đơn điện tử nhiều lần

Khi nói đến quy định doanh nghiệp không in được hóa đơn điện tử nhiều lần để phụ vụ cho hoạt động kinh doanh thì theo quy định của  pháp luật đã nêu rõ:

Việc in hóa đơn điện tử sang giấy thì khách hàng có thể thực hiện tùy ý để có thể thực hiện mục đích riêng của mình. Tuy nhiên, hóa đơn in ra giấy đó sẽ không có giá trị pháp lý mà chỉ là một tờ giấy nhằm mục đích chứng nhận thôi. Nếu trường hợp bên mua muốn bân bán giao cho mình hóa đơn giấy có giá trị pháp lý thì cần phải thực hiện các vấn đề sau:

- Bên mua cần liên hệ bên bán và đề nghị chuyển đổi từ hóa đơn điện  tử sang hóa đơn giấy có tính pháp lý. Có nghĩa là trên hóa đơn mà bên bán gửi đến bên mua phải có chữ ký hay con dấu của bên đại diện phát hành hóa đơn .Ngoài ra, nếu muốn hóa đơn giấy đó được cơ quan chức năng công nhận thì trên hóa đơn bắt buộc phải có thêm dòng chữ “Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử”.

Bên cạnh đó, nếu trong giao dịch, mua bán mà bên bán muốn chứng minh nguồn gốc của các hàng hóa và thuận lợi trong quá trình lưu thông thì bên bán cũng có thể thực hiện chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy. Hoá đơn khi chuyển đổi phải có con dấu và chữ ký người đại diện theo pháp luật của bên bán. Lưu ý là không in được hóa đơn điện tử nhiều lần mà chỉ được in một lần theo quy định mà thôi.

Các bước để bên bán tự in hóa đơn điện tử:

-  Bên bán tiến hành đăng nhập vào tài khoản do bên phát hành hóa đơn đã cấp khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của bên phát hành. Theo quy định thì mỗi khách hàng đăng ký sẽ được cấp tài  khoản riêng để đảm bảo tính bảo mật thông tin. 

- Tiến hành xem, tải hay in hóa đơn điện tử trên hệ thống  theo các nút lệnh được thiết kế trên hệ  thống để có thể đảm bảo thực hiện đúng theo yêu cầu mà mình mong muốn.

Như vậy thì việc không in được hóa đơn điện tử nhiều lần là điều mà các doanh nghiệp hay bên bán cần phải lưu ý để có thể đảm bảo là việc sử dụng hay in hóa đơn được hợp lệ.