Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Khi nào cần thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Khi nào cần thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp tư nhân, có lúc chủ doanh nghiệp sẽ phải bán, tặng hay cho doanh nghiệp của mình. Và việc thực hiện thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân là điều cần thiết để quyết định này được đảm bảo tính pháp lý của nó.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi để có thể hoàn thành việc thành lập doanh nghiệp theo quy định. Bởi chúng tôi am hiểu về luật pháp, nắm rõ quy trình để có thể đảm bảo việc đăng ký kinh doanh hợp lệ.

Khi nào cần thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định của pháp luật thì một trong những quyền mà chủ doanh nghiệp tư nhân có được khi tiến hành lựa chọn thành lập doanh nghiệp tư nhân chính là quyền bán, cho thuê, tặng lại doanh nghiệp của mình cho người khác. Tất nhiên là khi thực hiện quyền này thì kèm theo đó là bên nhận doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân.

Vì sao cần phải thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân?

Khi bán, cho hay tặng lại doanh nghiệp tư nhân thì doanh nghiệp đó không còn thuộc quyền sở hữu của người chủ cũ nữa. Như vậy thì các quyết định kinh doanh, phương án kinh doanh và trách nhiệm kinh doanh sẽ thuộc về người chủ mới của doanh nghiệp tư nhân. Thế nhưng, nếu người chủ mới không làm thủ tục thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân thì cơ quan đăng ký kinh doanh không nắm được thông tin thay đổi của doanh nghiệp và vẫn sẽ ghi nhận quyền và trách nhiệm thuộc về người chủ cũ. Nếu trường hợp có phát sinh tranh chấp về lợi ích kinh doanh thì thiệt thòi sẽ thuộc về người chủ mới nếu không làm thủ tục đổi tên chủ sở hữu doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nếu không làm thủ tục để thông báo việc thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân thì trên các giấy tờ pháp lý của doanh nghiệp vẫn là thông tin người chủ cũ. Như vậy thì chủ mới doanh nghiệp tư nhân sẽ không có bất cứ quyền hành nào trong hoạt động của doanh nghiệp tư nhân.

Ngoài ra, khi thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp mới có thể đảm bảo việc tiếp quản doanh nghiệp tư nhân của mình là hoàn toàn hợp pháp và đúng theo quy định mà pháp luật ban hành. Đó là điều đầu tiên mà người chủ mới cần làm để tránh những rắc rối về mặt pháp lý về sau.

Những lưu ý đối với chủ sở hữu mới của doanh nghiệp tư nhân

Bên cạnh việc thông báo cho cơ quan chức năng biết về sự thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần phải chú ý đến việc nên định hướng hoạt động của doanh nghiệp tư nhân trong tương lai như thế nào. Việc kinh doanh có nên đi theo ngành nghề kinh doanh cũ hay là có thể thực hiện theo ngành nghề kinh doanh mới. Nếu lựa chọn ngành nghề kinh doanh mới thì doanh nghiệp có tiềm năng phát triển trong tương lai hay không. Đó là điều mà chủ doanh nghiệp tư nhân mới cần phải lưu ý để thực hiện cho tốt.

Nhìn chung thì việc thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân là quy định mà pháp luật ban hành và bắt buộc chủ mới của doanh nghiệp tư nhân phải chấp hành cho đúng để đảm bảo việc tiếp quản doanh nghiệp của mình là hoàn toàn hợp pháp.