Trang chủ »

Hướng tới công nhận nghề giúp việc

Hướng tới công nhận nghề giúp việc
(Ngày đăng: 16-12-2018 21:24:12)
Hôm nay, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng công bố kết quả nghiên cứu “Giá trị kinh tế của lao động giúp việc gia đình đối với gia đình và xã hội”. Đây là nghiên cứu nằm trong khuôn khổ dự án “Bảo vệ quyền của lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam” do Oxfam và Rosa Luxemburg Stiftung tài trợ.

Nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng tiến hành tại 5 tỉnh/thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Khánh Hòa và TPHCM), với 500 giúp việc gia đình, 500 đại diện hộ sử dụng lao động, 97 đại diện hộ có người lao động và 20 cán bộ quản lý cấp xã/phường trong thời gian từ tháng 12.2013 – 7.2014.

Theo khảo sát, thu nhập bình quân của LĐGV sống cùng gia chủ là 3.000.000 đồng/người/tháng; không sống cùng là 2.933.000 đồng/người/tháng. Trong khi đó, thu nhập bình quân của lao động nông nghiệp là 1.340.000 đồng/tháng. Thực tế cho thấy, chỉ hơn 50% LĐGV có thể tìm kiếm việc làm ổn định ở địa phương và các công việc này thường là nông, lâm, ngư nghiệp hoặc thủ công mỹ nghệ. Các công việc này cho thu nhập kém hơn hẳn so với làm LĐGV. Ngay cả những người đang trong độ tuổi lao động cũng rất khó tìm được việc làm ổn định tại địa phương.

Bình quân, tổng thu nhập của các thành viên trong hộ gia đình LĐGV khoảng 6 triệu đồng/tháng, thu nhập bình quân của LĐGV khoảng 3 triệu đồng, chiếm khoảng 50% thu nhập của hộ gia đình. Đáng lưu ý là tiền công của LĐGV là khoản thu nhập duy nhất của 13,1% hộ gia đình người lao động; tỷ lệ gia đình có mức tiền công của LĐGV chiếm dưới 30% thu nhập của hộ chỉ chiếm 11,5%. Tiền công của LĐGV giúp họ có khoản thu để trang trải các khoản chi tiêu sinh hoạt hàng ngày gia đình (40,4%), việc học hành của con cái (20,8%).

Như vậy, LĐGV vừa mang lại lợi ích kinh tế trước mắt, vừa tạo lợi ích lâu dài cho gia đình người lao động.

“Chuyên nghiệp hóa” nghề giúp việc

Tại buổi công bố kết quả, nhóm nghiên cứu cho thấy nhiều minh chứng sinh động cho thấy ý nghĩa to lớn của LĐGV với gia đình họ trong nỗ lực thoát nghèo và tạo điều kiện học hành cho con cái. Theo đó, nhiều phụ nữ theo ra thành phố học đại học và làm LĐGV để có chi phí trang trải cuộc sống. Có bà mẹ nhờ làm LĐGV nuôi hai con ăn học thành người,...

Đáng lưu ý, có 8,2% người trong số 500 LĐGV cho biết nếu không làm LĐGV họ chỉ làm việc nội trợ gia đình; 7,6% số người không biết mình sẽ làm công việc gì; 4,4% cho rằng sẽ không làm việc. Như vậy, sẽ có khoảng 20% người lao động cho rằng họ sẽ không tham gia hoặc không biết có tham gia được vào thị trường lao động hay không nếu không làm LĐGV.

Theo các chuyên gia, để được pháp luật bảo vệ và xã hội thừa nhận, việc cần làm ngay là LĐGV phải được đào tạo nghề, được hưởng các chế độ như người lao động ở ngành nghề khác (tăng lương, bảo hiểm,...); giảm thiểu tình trạng LĐGV bị lạm dụng, bóc lột sức lao động.

Về giá trị kinh tế của LĐGV đối với sự phát triển kinh tế xã hội, LĐGV chính là nghề tạo cơ hội việc làm cho một bộ phận người lao động không có cơ hội, khả năng tìm được việc làm ổn định. LĐGV cũng đang được lựa chọn thay thế cho một số dịch vụ gia đình. LĐGV góp phần cho sự phát triển của địa phương – nơi xuất thân của người lao động. “Phát triển LĐGV trở thành việc làm bền vững cho người lao động là xu hướng tất yếu để ghi nhận những đóng góp kinh tế - xã hội của nghề này trong sự phát triển kionh tế đất nước. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cần nghiên cứu xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề giúp việc gia đình, tiếp đó là xây dựng khung chương trình đào tạo nghề chính thức cho LĐGV”, bà Ngô Thị Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng đề xuất.