Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp là gì?

Hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp là gì?

Rất nhiều doanh nghiệp và chủ đầu tư rất thường hay nhầm lẫn các khái niệm về hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp. Bài viết sẽ cho bạn hiểu rõ nhất hợp nhất doanh nghiệp là gì và sáp nhập doanh nghiệp là gì?

Để có thể tiến hành thủ tục hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp một cách nhanh chóng và suôn sẻ nhất thì không ít người đã tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ. Đây là dịch vụ mang lại cho các doanh nghiệp sự tiện lợi, nhanh gọn và cũng rất ưu đãi.

Sáp nhập doanh nghiệp là gì

Để hiểu hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp là gì? Có những điểm khác nhau nào thì các bạn nên hiểu được khái niệm của cả hai từ trên.

Hợp nhất doanh nghiệp là 2 hay nhiều công ty cùng hợp nhất tạo thành một công ty mới hoàn toàn và đồng thời chấm dứt sự tồn tại và tất cả các hoạt động kinh doanh của các công ty bị hợp nhất. Còn sáp nhập doanh nghiệp là 1 hay nhiều công ty (được gọi là công ty bị sáp nhập) sáp nhập vào một công ty khác (công ty nhận sáp nhập), công ty bị sáp nhập chấm dứt hoạt động và chuyển toàn bộ các tài sản, quyền và nghĩa vụ cho công ty nhận sáp nhập.

Các chủ thể liên quan đến hợp nhất hay sáp nhập doanh nghiệp là các bên có liên quan trực tiếp đến hoạt động này, bao gồm công ty bị sáp nhập / hợp nhất và công ty nhận sáp nhập / hợp nhất.

Trong khi sáp nhập là mang tài sản, quyền và nghĩa vụ bao gồm cả lợi ích mà doanh nghiệp bị sáp nhập mang lại cũng như nợ của công ty bị sáp nhập chuyển cho công ty nhận sáp nhập. Còn công ty hợp nhất là các bên hợp nhất chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ, lợi ích để chung tay tạo lập một công ty mới. Điều này cũng có nghĩa hợp nhất là tạo ra một công ty mới và chấm dứt hoạt động của các bên sáp nhập, còn hợp nhất thì chỉ có doanh nghiệp bị sáp nhập mới chấm dứt hoạt động kinh doanh.

Về quyền quyết định thì với công ty hợp nhất, tất cả các bên hợp nhất đều có quyền quyết định trong hội đồng quản trị doanh nghiệp tùy vào số vốn góp vào. Còn với loại hình sáp nhập thì chỉ có doanh nghiệp nhận sáp nhập mới có quyền quyết định hướng kinh doanh của công ty.

Đăng ký doanh nghiệp cũng là một điểm khác nhất định khi doanh nghiệp hợp nhất thì đăng ký kinh doanh theo các quy định của luật doanh nghiệp 2014, nhưng còn doanh nghiệp sáp nhập thì phải tiến hành đăng  ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của mình (dành cho doanh nghiệp nhận sáp nhập).

Tuy nhiên có một điểm chung trong luật cạnh tranh trong cả hai trường hợp sáp nhập hay hợp nhất đó là, doanh nghiệp sở hữu từ 30% đến 50% thì phả có sự đồng ý của bộ phận quản lý cạnh tranh mới được thực hiện sáp nhập, còn nếu doanh nghiệp chiếm thị phần trên 50% thì bị cấm các hoạt động sáp nhập hay hợp nhất.

Bài viết đã làm rõ các điểm giống và khác nhau giữa sáp nhập và hợp nhất, nêu bật được khái niệm sáp nhập doanh nghiệp là gì? Hợp nhất doanh nghiệp là gì? để tránh gây nhầm lẫn cho doanh nghiệp