Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Hệ số bảo hiểm xã hội

Luật bảo hiểm xã hội hiện nay quy định khá chi tiết về mức đóng và mức hưởng bảo hiểm xã hội hiện nay đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tùy vào hệ số bảo hiểm xã hội của mỗi người mà có sự khác nhau về quyền lợi cũng như nghĩa vụ.

Những vấn đề liên quan đến mức đóng bảo hiểm xã hội, chính sách được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội như thế nào với dịch vụ bảo hiểm xã hội sẽ giúp bạn giải đáp vấn đề trên.

Hệ số bảo hiểm xã hội

Vậy hệ số bảo hiểm xã hội tại các đơn vị nhà nước và các doanh nghiệp có khác nhau thế nào?  Thực tế thì đối với các cơ quan hành chính  hay các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, công ty Nhà nước.. đều là những đối tượng thực hiện theo thang bảng lương Nhà nước thì đối tượng này thực hiện mức lương theo hệ số.

Còn các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hay các hợp tác xã sản xuất kinh doanh,..  thì thực hiện tiền lương do người sử dụng lao động quyết định và những trường hợp này thực hiện mức lương bằng tiền.Tuy nhiên,việc đóng bảo hiểm xã hội theo mức tiền hay theo hệ số sẽ có liên quan đến cách tính chế độ khi nghỉ hưu cũng như các chế độ  trợ cấp theo quy định của pháp luật hiện hành. Như vậy thì nếu  bạn đóng bảo hiểm theo hệ số thì tính lương hưu trên mức bình quân lương của thời gian 5 năm, 6 năm, 8 năm hay 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Việc tính các chế độ này còn tùy theo thời điểm bắt đầu tham gia BHXH của bạn.

Hiện nay chế độ bảo hiểm xã hội sẽ được tính theo bình quân mức đóng bảo hiễm của toàn bộ quá trình mà bạn tham gia. Việc quy định hệ số đóng bảo hiểm xã hội sẽ dựa trên thời gian công tác hay mức độ bằng cấp cũng như mức lương hiện nay bạn đang có.  Theo quy định của pháp luật thì trường hợp hệ số và mức lương của bạn càng cao thì hệ số đóng bảo hiểm xã hội tương ứng. Như vậy bạn sẽ hưởng tương ứng với số tiền mình đã nộp theo hệ số cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Việc quy định hệ số này cũng chỉ để biết mức đóng bảo hiểm xã hội của từng người và từng thời kỳ cụ thể để có mức hưởng chế độ sau này.

Nếu người lao động hoặc các đơn vị còn chưa hiểu rõ về hệ số bảo hiểm xã hội có khác với hệ số lương hay không hoặc hệ số này được quy định thế nào các bạn có thể trực tiếp liên hệ với cơ quan bảo hiểm để được giúp đỡ để người lao động làm việc tại các cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này.