Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Kinh doanh
  • Đủ 15 tuổi được mở tài khoản ngân hàng

Đủ 15 tuổi được mở tài khoản ngân hàng

Khi đến mở tài khoản, khách hàng cũng không cần công chứng bản sảo giấy tờ.

Thông tư 23 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ 15/10/2014, cho phép cá nhân từ 15 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và tài sản riêng mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng. Quy định mới đã mở rộng thêm đối tượng được mở tài khoản tại ngân hàng, khi trước đó, chỉ những người từ 18 tuổi trở lên, được coi là có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự mới được sở hữu tài khoản.

Ngoài ra, khách hàng khi đến mở tài khoản tại ngân hàng cũng không cần công chứng các giấy tờ bản sao, mà chỉ cần đem bản chính đến để nhân viên đối chiếu. Điều này góp phần làm giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho cá nhân mở tài khoản.

Thông tư được ban hành khi Ngân hàng Nhà nước tập trung thực hiện đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đã được Thủ tướng phê duyệt. Theo đó, đến cuối năm 2015, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt phải giảm xuống 11% và 35-40% dân số sẽ có tài khoản tại ngân hàng. Hiện nay, mới 20% người dân Việt Nam có tài khoản  và tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt ở mức 12%.

Dịch vụ ngân hàng bán lẻ, bao gồm phát hành thẻ cũng là lĩnh vực đang được các ngân hàng Việt Nam chú trọng, hứa hẹn là sân chơi cạnh tranh, đem lại nguồn thu lớn trong thời gian tới. Số liệu của thống kê cho hay, đến hết quý II/2014, Việt Nam có hơn 72,1 triệu thẻ, nhiều nhất là thẻ ghi nợ (66,3 triệu thẻ), tiếp đến là thẻ trả trước và thẻ tín dụng, tăng gần 6 triệu thẻ so với cuối năm ngoái.