Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Đóng bảo hiểm xã hội 2 nơi

Đóng bảo hiểm xã hội 2 nơi

Có nhiều người lao động do đặc thù công việc nên sẽ làm cùng lúc ở hai doanh nghiệp khác nhau. Vấn đề đặt ra là người lao động quan tâm tới việc liệu họ đóng bảo hiểm xã hội 2 nơi có được không và pháp luật có quy định như thế nào đối với trường hợp này.

Dịch vụ bảo hiểm xã hội đang mang lại sự yên tâm và hài lòng cho rất nhiều người khi tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan đến  cácvấn đề bảo hiểm xã hội một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Đóng bảo hiểm xã hội 2 nơi

Khi người lao động làm việc ở nhiều doanh nghiệp cùng một lúc thì vấn đề đóng bảo hiểm xã hội 2 nơi là điều hoàn toàn có thể xảy ra.Tuy nhiên, nếu đóng 2 nơi thì người lao động sẽ phải có hai sổ bảo hiểm và như vậy thì sẽ càng rắc rối cho việc tính thời gian đóng BHXH của người lao động sau này. Vậy, pháp luật quy định như thế nào đối với việc tham gia BHXH của người lao động?

1. Quy định khi người lao  động làm việc tại 2 nơi cùng lúc

Để đảm bảo quản lý tình trạng tham gia BHXH của người lao động thì pháp luật đã quy định rõ là người lao  động khi cùng lúc tham gia 02 công ty khác nhau thì công ty đầu tiên sẽ là công ty có trách nhiêm đóng BHXH , BHYT và BHTN cho người lao động. Và ngoài ra thì công ty mà người lao động ký hợp đồng sau sẽ có trách nhiệm chi trả các khoản BHXH, BHYT và BHTN mà đáng ra công ty phải đóng cho người lao động. Số tiền này sẽ được cộng vào tiền lương hàng tháng cho người lao động. Mặt khác thì người lao động cũng có thể lựa chọn công ty nào có mức lương cao để tham gia BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi của mình và công ty còn lại sẽ phải chi trả tiền BHXH vào tiền lương hàng tháng cho doanh nghiệp.

2. Quy định nguời lao động có 02 sổ BHXH

Khi người lao động làm việc tại 02 nơi thì sẽ có tình trạng  họ đóng bảo hiểm xã hội 2 nơi và có 2 sổ BHXH. Vì thế, với trường hợp này thì người lao động cần làm thủ tục để gộp hai sổ lai5 thành một nhằm giúp cho cơ quan chức năng có thể quản lý việc tham gia BHXH của người lao động được thuận lợi hơn. Đồng thời thì việc gộp sổ này cũng có thể mang đến cho người lao động quyền lợi tốt nhất về sau. Như vậy, để có thể thực hiện gộp 2 sổ thành 1 thì thời gian mà người lao động tham gia BHXHsẽ được cộng gộp lại cho cả 2 sồ. Nếu có thời gian đóng trùng thì sẽ tính 1 lần cho sổ đầu tiên còn sổ thứ hai thì sẽ trả lại tiền đóng BHXH cho người lao động và người sử dụng lao động.

Trên đây là quy định về việc người lao động đóng bảo hiểm xã hội 2 nơi mà pháp luật ban hành.Bạn có thể tham khảo để thực hiện cho đúng.