Trang chủ »

Doanh nghiệp tham gia nhập khẩu máy xây dựng

Doanh nghiệp tham gia nhập khẩu máy xây dựng
(Ngày đăng: 16-12-2018 21:17:16)
Trong những năm qua, với việc giảm mạnh số lượng các doanh nghiệp nhập khẩu các loại máy xây dựng xuống 400 do nhu cầu xây dựng của các công trình trong nước đã giảm.

Những doanh nghiệp phải nhập khẩu các loại máy xây dựng để đảm bảo việc tiến hành thi công các công trình lớn trong nước chứng tỏ những loại máy xây dựng ở trong nước chưa đủ khả năng và trình độ để có thể xử dụng dụng trong việc xây dựng. 

 

 

Đi đôi với việc giảm mạnh lượng máy xây dựng nhập khẩu; số lượng các doanh nghiệp tham gia nhập khẩu máy xây dựng về nước ta cũng đã giảm xuống. Nếu như những năm trước đây, nhu cầu đầu tư về cơ sở hạ tầng, giao thông ở nước ta là rất lớn nên đã có hàng nghìn doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực nhập khẩu máy móc phục vụ cho các công trình giao thông và xây dựng.

Kể từ cuối năm 2011 đến nay, kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn. Hoạt động đầu tư trì trệ, thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp dẫn đến hàng tồn kho ở mức cao. Hai lĩnh vực liên quan đến nhu cầu về máy xây dựng là giao thông và xây dựng cũng ảm đạm; đặc biệt là thị trường bất động sản. Trong lĩnh vực giao thông, do chịu tác động của chính sách thắt chặt đầu tư công của Chính Phủ nhiều dự án đã phải dừng thi công… Điều này dẫn đến nhu cầu về máy xây dựng của nước ta đã giảm mạnh.

Nhưng kể từ giữa năm 2011, ảnh hưởng của kinh tế khó khăn mà tác động trực tiếp là việc thắt chặt đầu tư công của Chính Phủ nên nhập khẩu máy xây dựng bắt đầu giảm mạnh. Số lượng các doanh nghiệp tham gia nhập khẩu máy xây dựng trong năm 2011 giảm xuống còn 600 doanh nghiệp. Trong 7 tháng đầu năm, số lượng các doanh nghiệp tham gia nhập khẩu máy xây dựng về nước ta ước khoảng 438 doanh nghiệp, ít hơn so với cùng kỳ năm 2012 khoảng 25 doanh nghiệp; ít hơn so với cả năm 2012 khoảng 127 doanh nghiệp.

Trong số 438 doanh nghiệp tham gia nhập khẩu máy xây dựng về nước ta kể từ đầu năm 2013 đến nay thì có 34 doanh nghiệp đạt trị giá trên 1 triệu USD.

Bên cạnh những doanh nghiệp giảm nhập khẩu máy xây dựng; nhìn chung trong 7 tháng đầu năm trong số những doanh nghiệp dẫn đầu có nhiều doanh nghiệp có trị giá nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2012 như : Công ty TNHH Thương mại – tài chính HA

Trong số 438 doanh nghiệp tham gia nhập khẩu máy xây dựng về nước ta thì chỉ có 276 doanh nghiệp đã từng tham gia nhập khẩu máy xây dựng trong năm  2012. Như vậy, trong số 565 doanh nghiệp tham gia nhập khẩu máy xây dựng trong năm 2012 đã có 289 doanh nghiệp không tham gia nhập khẩu máy xây dựng về nước ta trong 7 tháng đầu năm 2013.