Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Đồ án thiết kế động cơ tời kéo tay

Tời kéo tay là một trong những thiết bị xây dựng được sản xuất nhầm hỗ trợ con người trong việc nâng các thiết bị hạng nặng lên cao một. Cùng tìm hiểu tới kéo tay nâng hàng thông quá các mục lục cơ bản của cơ cấu và phân phối tỷ số truyền lực.

Nhiệm vụ của hình dáng của một Tời kéo tay nâng hàng rất sức đơn giản và dễ làm. Nhưng để chế tạo được một hệ thống tời kéo tay ứng dụng vào công việc sản xuất ,chế biến theo quy dình thì cực kì tốn thời gian thiết kế và ứng dụng. Dưới đây là các mục trong đồ án thiết kế động cơ tời kéo tay giúp ích rất nhiều cho viếc sản xuất.
 
Tời kéo tay
Phần 1. Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền
 
I. Chọn động cơ 4
 
II. Phân phối tỷ số truyền 6
 
III. Xác định công xuất, momen, số vòng quay trên các trục 6
 
Phần 2. Thiết kế các bộ truyền
 
I. Thiết kế bộ truyền đai 8
 
1. Chọn loại đai 8
 
2. Xác định một số thông số bộ truyền 8
 
3. Xác đinh tiết diện đai 9
 
4. Xác định lực căng ban đầu và lực tác dung lên trục. 10
 
5. Thống kê các thông số bộ truyền 10
 
II. .Thiết kế bộ truyền bánh răng trong hộp giảm tốc 11
 
1. Chọn vật liệu 11
 
2. Xác định ứng xuất cho phép 11
 
1. Tính chọn một số thông số bộ truyền cấp nhanh 14
 
a. Xác định khoảng cách trục 14
 
b. Xác định một số thông số ăn khớp 15
 
c. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc 16
 
d. Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn 18
 
e. Kiểm nghiệm quá tải 20
 
f. Các thông số bộ truyền cấp nhanh 20
 
4. Tính chọn một số thông số bộ truyền cấp nhanh 22
 
a. Xác định khoảng cách trục 22
 
b. Xác định một số thông số ăn khớp 23
 
c. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc 24
 
d. Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn 26
 
e. Kiểm nghiệm quá tải 28
 
f. Các thông số bộ truyền cấp chậm 29
 
Phần 3. Tính thiết kế trục, then, ổ, khớp nối.
 
I. Thiết kế trục 34
 
1. Vật liệu chế tạo trục 34
 
2. Thiết kế trục 34
 
3. Kiểm nghiệm trục 43
 
II. Tính chọn then 48
 
1. Chọn then 48
 
2. Kiểm nghiệm mối ghép then 49
 
III. Tính chọn ổ 50
 
1. Chọn ổ lăn . 51
 
2. Kiểm nghiệm khả năng tải của ổ . . 51
 
IV. Tính chọn khớp nối 52
 
1. Chọn nối trục vòng đàn hồi 52
 
2. Kiểm nghiệm đIều kiện bền của vòng đàn hồi và chốt 54
 
Phần IV. Kết cấu vỏ hộp và các chi tiết HGT.
 
I. Vỏ hộp giảm tốc 55
 
1. Vật liệu 55
 
2. Kết cấu và kích thước cơ bản 55
 
II. Các chi tiét trong HGT 59
 
Phần V. Lắp gép, bôi trơn, điều chỉnh.
 
I. Lắp gép 62
 
1.Xác định và chọn kiểu lắp 62
 
2.phương pháp lắp ráp HGT 63
 
II. Bôi trơn 63
 
1. BôI trơn trong HGT 65
 
2.BôI trơn ổ lăn 66
 
3. Chọn chi tiết bôI trơn 66
 
III. Điều chỉnh 67
 
1. ĐIều chỉnh ăn khớp bánh răng 67
 
2. ĐIều chỉnh khe hở ổ lăn 68