Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Điều kiện thành lập doanh nghiệp lữ hành nội địa

Điều kiện thành lập doanh nghiệp lữ hành nội địa

Theo quy định tại điều số 43, luật du lịch 2005 về việc quan lý loại hình kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế, trong đó có quy định rõ điều kiện thành lập doanh nghiệp lữ hành nội địa

Những điều kiện cần đáp ứng khi thành lập doanh nghiệp lữ hành nội địa là điều không phải ai cũng biết. Thay vì tự tìm tòi, tự mình thực hiện rất dễ gặp trục trặc thì nhiều người đã lựa chọn sự hỗ trợ của dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ để có thể nhanh chóng hoàn tất thủ tục để việc thành lập doanh nghiệp được suôn sẻ nhất.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp lữ hành nội địa

Một số điều kiện thành lập doanh nghiệp lữ hành nội địa theo luật du lịch tại Việt Nam là:

+ Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền

+ Doanh  nghiệp có phương án kinh doanh lữ hành nội địa và có các chương trình / tour rõ ràng cho du khách du lịch nội địa.

+ Loại hình kinh doanh lữ hành yêu cầu người điều hành hoạt động kinh doanh phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành du lịch lữ hành.

Dịch vụ lữ hành nội địa là loại hình kinh doanh không yêu cầu vốn pháp định , doanh nghiệp có thể tự quyết định mức vốn thành lập doanh nghiệp.
Một số điều kiện thành lập doanh nghiệp lữ hành nội địa khác là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lữ hành quốc tế thì được kinh doanh lữ hành nội địa, nhưng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa thì không được kinh doanh loại hình lữ hành du lịch quốc tế.

Thủ tục và hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa bao gồm:

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa

+ Văn bản trình bày phương án kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa.

+ Văn bản lên kế hoạch cho chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.

+ Giấy xác nhận hoạt động lữ hành nội địa có người điều hành – quản lý doanh nghiệp đã hoạt động ít nhất 3 năm trong ngành.

+ Doanh nghiệp phải có ít nhất 3 hướng dẫn viên du lịch, các hướng dẫn viên du lịch này phải có bản sao có công chứng thẻ hướng dẫn du lịch nội địa.

+ Các giấy tờ xác thực cá nhận người điều hành du lịch.

Một trong các điều kiện thành lập doanh nghiệp lữ hành nội địa là giấy phép kinh doanh, sau đây sẽ là phần trình bày tất cả hồ sơ thành lập công ty theo luật doanh nghiệp Việt Nam:

+ Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp

+ Dự thảo điều lệ công ty có chữ ký xác nhận của chủ doanh nghiệp, các thành viên góp vốn thành lập hoặc hội đồng cổ đông thành lập.

+ Danh sách thành viên, cổ đông của công ty.

+ Giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc chứng thực doanh nghiệp trong trường hợp tổ chức góp vốn

+ Bản sao chứng chỉ hành nghề và văn bản xác nhận kinh nghiệm trong nghề.

Bài viết đã tổng hợp các điều kiện thành lập doanh nghiệp lữ hành nội địa theo luật du lịch và luật doanh nghiệp