Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải biển

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải biển

Đáp ứng được điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải biển không phải là điều đơn giản. Bởi đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên sẽ có sự quản lý rất nghiêm ngặt của cơ quan chức năng .

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp là nơi để bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn giao phó việc thực hiện các thủ tục hành chính hay các công việc liên quan khác một cách chính xác và nhanh chóng nhất.

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải biển

Như chúng ta đã biết, không phải ai muốn kinh doanh vận tải biển cũng có thể làm được. Đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên bạn cần phải đáp ứng được các điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải biển thì mới có thể hoạt động kinh doanh này một cách hợp pháp được.

Những điều kiện cần có khi kinh doanh vận tải biển bao gồm:

- Thứ nhất là để kinh doanh vận tải biển thì bạn phải thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp đó phải được cấp giấy phép kinh doanh vận tải biển theo đúng quy định của pháp luật.

- Thứ hai là doanh nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện để cấp giấy phép kinh doanh như:

 Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh vận tải biển;

 Doanh nghiệp có bộ phận chuyên trách, thực hiện các nhiệm vụ như : Quản lý an toàn khi hoạt động kinh doanh; quản lý hàng hải theo quy định của pháp luật; Có hoạt động khai thác tài biển và thực hiện các công tác pháp chế doanh nghiệp theo quy định mà pháp luật ban hành.

- Người phụ trách lĩnh vực khai thác tàu biển phải có bằng chuyên ngành về hàng hải, ngoại thương hay thương mại kinh tế với trình độ đại học trở lên. Hoặc người đảm nhận vị trí đó phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khai thác tàu biển với thời gian tối thiểu là 03 năm.

- Người quản lý vị trí phụ trách an toàn, an ninh phải được đào tão, huấn luyệt và có chứng chỉ theo quy định và phải có kinh nghiệm làm việc thực  tế tối thiểu là 02 năm.

- Người nắm giữ vị trí phụ trách pháp chế doanh nghiệp phải có chuyên ngành về luật với trình độ đại học trở lên và có kinh nghiệm làm việc tối thiểu là 02 năm.

- Doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển phải có vốn tương đương với 20 tỷ đồng nếu kinh doanh vận tải quốc tế và 05 tỷ đồng nếu kinh doanh vận tải nội địa. Ngoài ra thì doanh nghiệp có thể sử dụng các tài sản khác để làm thế chấp thay cho vốn. Nhưng điều kiện để thế chấp là tài sản phải có giá trị tương đương.

Trên đây là điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải biển mà bạn cần phải nắm rõ nếu muốn việc kinh doanh được thuận lợi nhất và đảm bảo được tính hợp pháp.