Trang chủ »

Dệt may Thành Công bão lãi 46 tỷ đồng quý II

Dệt may Thành Công bão lãi 46 tỷ đồng quý II
(Ngày đăng: 05-08-2014 02:19:51)
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần TCM đạt 1.305,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 83,7 tỷ đồng, tăng 44,8% so với 6 tháng đầu năm ngoái.

Theo báo cáo tài chính của CTCP Dệt may đầu tư thương mại Thành Công (TCM), doanh thu thuần hợp nhất quý II đạt 663,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái (653,6 tỷ đồng). Lợi nhuận gộp ở mức 99 tỷ đồng. 

Quý này, trong khi chi phí tài chính giảm 59% thì chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 14,5% và 9,7%. 

Được biết, nguyên nhân của sự chênh lệch trên là do từ tháng 8/2013, công ty đã cơ cấu lại khoản nợ dài hạn của dự án Sợi 4, dẫn đến lãi suất vay USD giảm từ 8%/năm xuống còn 4,3%/năm, khiến chi phí lãi vay giảm. 

TCM cũng lãi thêm hơn 1,5 tỷ đồng từ các hoạt động khác, trong khi cùng kỳ năm ngoái, hạng mục này lỗ hơn 4 triệu đồng. Khoản lãi này chủ yếu là do TCM thanh lý, nhượng bán tài sản cố định. 

Kết quả, lợi nhuận sau thuế TCM đạt 46,5 tỷ đồng, tăng 32,8% so với quý II năm ngoái. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần TCM đạt 1.305,9 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu xuất khẩu đóng góp 87% vào tổng doanh thu. 

Lợi nhuận sau thuế 83,7 tỷ đồng, tăng 44,8% so với 6 tháng đầu năm ngoái. 

Được biết trong năm 2014, công ty đặt mục tiêu 2.822 tỷ đồng doanh thu và 164 tỷ lợi nhuận. 

Với kết quả kinh doanh trên, trong vòng 6 tháng, TCM đã hoàn thành 51% kế hoạch lợi nhuận năm. 

Tổng tài sản TCM tính đến hết tháng 6 là 2.007,5 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu chiếm 196,5 tỷ đồng, hàng tồn kho chiếm 648,9 tỷ đồng. 

Tiền và các khoản tương đương tiền tính đến 30/6/2014 còn 81 tỷ đồng, giảm 31% so với con số đầu năm.