Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Kinh doanh
  • Đăng ký thành lập doanh nghiệp xây dựng

Đăng ký thành lập doanh nghiệp xây dựng

Tuy rằng xây dựng đang chựng lại nhưng nhu cầu xây lắp luôn là nhu cầu không thể thiếu của người tiêu dùng, vì thế các doạnh nghiệp xây dựng vẫn không ngừng mỡ thêm.

Các doanh nghiệp lớn thì không đề cập đến trong bài viết này bởi tính chất nó khác, chúng ta sẽ xét tới những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu bạn muốn làm chủ một doanh nghiệp xây dựng, bắt buộc bạn phải làm và hoạt động trong lĩnh vực này bởi đi lên từ chính những kinh nghiệp của mình sẽ vững vàng hơn. Các loại hình doanh nghiệp xây dựng cũng rất đa dạng và bạn nên định hướng rõ ràng trước khi định thành lập doanh nghiệp.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Bạn cũng có thể nhờ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi tư vấn về việc chuẩn bị cũng như hoàn thiện các thủ tục bạn đầy. Sâu đây là một vài bước chuẩn bị cơ bản.

·  Các cá nhân khi tham gia về lĩnh vưc xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với công việc xây dựng hiện tại. Nhà thầu nếu là các cá nhân, tổ chức nước ngoài thì bắt buộc phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam về việc đấu thầu.

·  Những cá nhân, chức danh độc lập hành nghề trong lĩnh vực hoạt động xây dựng như an toàn lao động, giám đốc quản lý dự án, chủ trì thiết kế quy hoạch xây dựng, kiểm định xây dựng, … thì phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định thì mới được hoạt động.

Các bạn có thể tham khảo thêm khoản 3 Điều 148 Luật Xây dựng để biết rõ hơn hoặc liên hệ với dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi để được giải quyết nhanh những vấn đề của bạn.