Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Đăng ký bố cáo thành lập doanh nghiệp đơn giản

Đăng ký bố cáo thành lập doanh nghiệp đơn giản

Đăng ký bố cáo thành lập doanh nghiệp ở đâu và tiến hành như thế nào là thắc mắc chung của nhiều nhà đầu tư khi quyết định thành lập doanh nghiệp.

Đăng ký bố cáo thành lập doanh nghiệp là một thủ tục quan trọng trong quá trình thành lập doanh nghiệp. Theo quy định của pháp luật, trong thời hạn 30 ngày ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng thông tin trên mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại tờ báo viết, báo điện tử trong 3 số liên tiếp.

thanh lap doanh nghiep gia re

Thế nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ quy định này nên đã không đăng ký bố cáo thành lập doanh nghiệp công khai trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia hoặc trên các tờ báo dẫn đến bị phạt tiền trong quá trình hoạt động.

Thời gian đăng ký bố cáo thông tin doanh nghiệp là 7 ngày kể từ ngày đăng ký bố cáo và chỉ có thể đăng ký bố cáo thành lập mới doanh nghiệp 1 lần duy nhất.