Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Chế độ thai sản là gì

Việc tìm hiểu xem chế độ thai sản là gì và các quyền lợi được hưởng về chế độ thai sản là cách tốt nhất để người tham gia bảo hiểm xã hội có thể có được các quyền lợi cho mình khi tham gia bảo hiểm xã hội tại nơi làm việc.

Các chế độ thai sản thường có nhiều sự thay đổi , bổ sung thông tin mà người tham gia bảo hiểm xã hội khó có thể nắm hết được. Vì lý do này mà nhiều người đã lựa chọn tìm đến dịch vụ bảo hiểm xã hội để có sự hỗ trợ tốt nhất.

Chế độ thai sản là gì

Để có thể trả lời câu hỏi chế độ thai sản là gì thì đó chính là sự hỗ trợ của Nhà nước đối với người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội. Đây là quyền lợi mà người lao động được hưởng theo đúng quy định mà luật bảo hiểm xã hội ban hành.

Đối tượng hưởng chế độ thai sản

Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì đối tượng được hưởng chế độ thai sản bao gồm lao động nữ mang thai và sinh con, nhận con nuôi, mang thai hộ. Ngoài ra thì tình từ năm 2018 này thì đối tượng hưởng chế độ thai sản sẽ ghi nhận thêm trường hợp lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội có vợ sinh con mà vợ không tham gia bảo hiểm xã hội. Trường hợp này sẽ giúp cho người lao động có được sự cân bằng về mặt quyền lợi khi hưởng chế độ thai sản giữa lao động nam và lao động nữ.

Những chế độ thai sản được hưởng

Nếu muốn biết chế độ thai sản là gì thì người lao động cần nắm được những chế độ thai sản mà mình sẽ được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội để có thể tự mình đảm bảo quyền lợi cho mình được tốt nhất.

- Thứ nhất là người lao động sẽ được hưởng chế độ khám thai 05 lần trong thời gian mang thai và mỗi lần 01 ngày.

- Thứ hai là chế độ đối với trường hợp nạo hút , phá thai hay thai chết lưu…thì tùy theo số tuần tuổi của thai nhi để người lao động được hưởng thời gian nghỉ tương ứng theo quy định.

- Thứ ba là chế độ thực hiện các biện pháp tránh thai bao gồm nghỉ 07 ngày với việc lao động nữ đặt vòng tránh thai hay 15 ngày đối với việc sử dụng biện pháp triệt sản.

- Thứ tư là thời gian được nghỉ khi sinh con theo quy định chung là 06 tháng làm việc,Nếu sinh từ 2 con trở lên thì cứ mỗi con sẽ được nghỉ thêm 01 tháng nữa. Ngoài ra thì với lao động nam cũng được nghỉ từ 5-14 ngày trong vòng 30 ngày đâu khi vợ sinh con mà vợ không đóng bảo hiểm xã hội.

Với các chế độ thai sản được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội trên đây thì người lao động đã có thể biết được chế độ thai sản là gì và mình sẽ có những quyền lợi như thế nào đối với việc tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định mà luật bảo hiểm xã hội đã ban hành.