Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Cách làm của Cẩm Lệ

Trong những năm qua, Quận ủy Cẩm Lệ luôn coi trọng công tác xây dựng, phát triển các tổ chức Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (DNNNN). Nhờ đó, số lượng, chất lượng đảng viên mới là công nhân tăng lên đáng kể, từng bước khắc phục tình trạng ở một số DN chưa có đảng viên.

Tháng 6-2014, Đảng bộ quận Cẩm Lệ có thêm một chi bộ cơ sở trong DNNNN được thành lập, đó là Chi bộ Công ty Hoàng Bảo Anh. Đây là một trong 9 tổ chức cơ sở Đảng khu vực ngoài Nhà nước được thành lập từ năm 2011 đến nay trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Ông Ngô Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Cẩm Lệ cho biết, DN này trước đây có 7 đảng viên, nhưng do đặc thù hoạt động là chuyên doanh vận tải trên cả nước nên đa số các đảng viên này đều sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú ở các tỉnh, thành.

Trước thực trạng trên, Quận ủy Cẩm Lệ và phường Khuê Trung (địa bàn nơi Công ty Hoàng Bảo Anh đứng chân) tiến hành vận động và hướng dẫn các thủ tục để thành lập tổ chức Công đoàn; đồng thời, vận động các đảng viên chuyển sinh hoạt về Chi bộ Cơ quan phường Khuê Trung. Sau một thời gian, Chi bộ cơ quan phường Khuê Trung đã làm các thủ tục thành lập Chi bộ Công ty Hoàng Bảo Anh; giám đốc công ty được chỉ định làm Bí thư chi bộ.

Với cách làm như vậy, từ năm 2011 đến cuối năm 2013, Quận ủy Cẩm Lệ đã phát triển được 56 đảng viên trong DNNNN; riêng tháng 6-2014, đã phát triển được 5 đảng viên. Để có được những kết quả trên, ông Ngô Ngọc cho biết, trước khi Ban Bí thư Trung ương Đảng có Kết luận số 80- KL/TW ngày 29-7-2010 và Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 11-11-2011 của Ban Chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước của thành phố Đà Nẵng, Quận ủy Cẩm Lệ đã ban hành Đề án xây dựng tổ chức Đảng và đoàn thể nhân dân trong các DNNNN giai đoạn 2011-2015 và sau 2015. Nhờ đó, ngay sau khi có Kết luận số 80-KL/TW, Quận ủy Cẩm Lệ đã triển khai nghiên cứu, quán triệt sâu rộng đến cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên tất cả các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Nhờ đó, công tác xây dựng, phát triển các tổ chức Đảng và đảng viên mới trong các DNNNN đem lại những kết quả khả quan.

Ông Ngô Ngọc cũng cho biết thêm, đa số các đảng viên được kết nạp ở các DNNNN có độ tuổi trung bình trẻ; phần lớn đều có trình độ đại học và cao đẳng trở lên; các đảng viên ngay sau khi được kết nạp đều phát huy tính tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đảng viên.

Trong thời gian đến, Quận ủy Cẩm Lệ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để chủ DN tư nhân nhận thức đúng về việc thành lập tổ chức Đảng, các đoàn thể nhân dân trong DN; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các đoàn thể trong các DN tư nhân, nhất là Công đoàn, Đoàn Thanh niên, tạo nên những phong trào thi đua sôi nổi. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú là công nhân, người lao động và chủ DN để giới thiệu, kết nạp vào Đảng, góp phần tăng cường sức mạnh cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong các DNNNN.