Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Công nghiệp
  • Các bước kiểm định hệ thống lạnh an toàn

Các bước kiểm định hệ thống lạnh an toàn

Hệ thống lạnh là hệ thống truyền nhiệt từ nơi có nhiệt độ thấp tới nơi có nhiệt độ cao hơn để điều hòa nhiệt độ, ngược lại với sự truyền nhiệt của tự nhiên và nó phù hợp với nhiệt độ cả 2 miền Nam và Bắc ở nước ta. Việc kiểm định hệ thống lạnh là mang tính bắt buộc về pháp luật và bảo vệ an toàn cho người lao động.

Vì sao phải kiểm định hệ thống lạnh?

- Hệ thống lạnh là một tập hợp các bộ phận có cấu tạo phức tạp, nhiều khâu, có chứa bình áp lực dễ gây cháy nổ nên việc kiểm tra hệ thống lạnh sẽ đảm bảo được sự an toàn cho người lao động.

- Hệ thống lạnh theo thông tư 32/2011/TT – BLDTBXH là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt trong an toàn lao động vì sự phức tạp và độ nguy hiểm của nó.

- Để kiểm tra tình trạng của máy hoạt động như thế nào

- Kiểm định hệ thống lạnh để phát hiện hư hỏng hay có nguy cơ hư hỏng, từ đó tìm ra giải pháp.

kiểm định hệ thống lạnh

Các bước kiểm định hệ thống lạnh

Hệ thống lạnh được kiểm định trong các trường hợp như:

- Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu trước khi đưa vào sử dụng nhằm đánh giá tình trạng kĩ thuật và độ an toàn của máy móc theo quy chuẩn quốc gia.

- Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ

- Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường khi hệ thống nghỉ hoạt động trên 12 tháng rồi sử dụng lại; sau khi nâng cấp, cải tạo hay sửa chữa có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật hệ thống; sau khi thay đổi vị trí lắp đặt hệ thống lạnh

Việc kiểm định hệ thống lạnh phải do tổ chức kiểm định kĩ thuật tiến hành và thực hiện thao tác lần lượt:

- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch, nguồn gốc của hệ thống lạnh

- Kiểm tra kỹ thuật của phần bên ngoài và bên trong

- Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm

- Kiểm tra vận hành của hệ thống có gặp trục trặc hay sai sót gì không

- Xử lí kết quả sau khi kiểm định

Chú ý: Chỉ tiến hành các bước tiếp theo sau khi kết quả kiểm tra tại các bước trên đạt yêu cầu. Tất cả các bước kiểm tra phải được ghi chép rõ rang vào bản ghi chép hiện trường tại phụ lục 1 và lưu lại nơi tổ chức kiểm định.

Thời hạn kiểm định hệ thống lạnh

Hoạt động này tùy thuộc vào thời gian sử dụng của hệ thống lạnh và tình trạng làm việc của máy như thế nào để từ đó đưa ra kế hoạch về thời gian kiểm định hệ thống.

Phạm vi áp dụng kiểm định hệ thống lạnh

- Các thiết bị, loại máy, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo Bộ Lao động – Thương binh và xã hội phát hành

- Kiểm định hệ thống lạnh không áp dụng cho hệ thống sử dụng nước hay không khí làm chất môi lạnh, lượng môi chất nạp vào hệ thống nhỏ hơn 5kg với môi chất thuộc nhóm 1, dưới 2.5kg với môi chất thuộc nhóm 2 và không giới hạn với môi chất thuộc nhóm 3.

Việc kiểm định hệ thống lạnh là một hoạt động quan trọng, cần thiết và phải được thực hiện theo quy tắc về sự an toàn thiết bị lao động, đồng thời tránh những nguy hiểm mà nó mang lại.