Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Kinh doanh
  • Bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp bao gồm những gì? bạn phải chuẩn bị những thành phần gì để có được một bộ hồ sơ hoàn chỉnh và không sai sót?

Bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp được thành lập, nhiều người mong muốn thành lập doanh nghiệp để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình. Bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp là hồ sơ mà bất cứ ai chuẩn bị đăng ký thành lập doanh nghiệp đều phải chuẩn bị. Nếu bạn cũng đang muốn thành lập doanh nghiệp có thể đến với thành lập doanh nghiệp để được tư vấn đầy đủ, rõ ràng về bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp gồm có: giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định, dự thảo điều lệ doanh nghiệp, danh sách thành viên và các giấy tờ kèm theo, văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc, Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.