Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Bảo hiểm xã hội là gì

Khi các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm xã hội ngày càng tăng và câu hỏi đặt ra là Bảo hiểm xã hội là gì? khi tham gia bảo hiểm xã hội có những quyền lợi nào và các phương thức bảo hiểm xã hội hiện nay gồm những loại nào là câu hỏi được nhiều người dân thắc mắc.

Nhưng vấn đề hiện nay không chỉ là câu hỏi liên quan đến khái niệm bảo hiểm xã hội mà với dịch vụ bảo hiểm xã hội sẽ giải đáp tất cả các vấn để liên quan đến bảo hiểm xã hội mà bạn quan tâm.

Bảo hiểm xã hội là gì

Vậy bảo hiểm xã hội là gì ?Theo Luật Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, … trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội,.Hiện nay , theo quy định của luật bảo hiểm thì  có 02 loại bảo hiểm là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc được hiểu là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. Còn bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình tham gia bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia bảo hiểm được lựa chọn mức đóng hayphương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình . Với mức đóng này thì Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Hiện nay bảo hiểm xã hội được dựa trên các nguyên tắc sau: trước hết mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng. Đối với thời gian đóng bảo hiểm xã hội sẽ có mức hưởng tương ứng với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương, tiền công của người lao động.

Còn mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được tính trên cơ sở mức thu nhập do người lao động lựa chọn.  Nhưng mức thu nhập này theo quy định của luật bào hiểm sẽ không thấp hơn mức lương tối thiểu chung. Như vậy,khi người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ đủ điều kiện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy Bảo hiểm xã hội là gì đây chính là bảo vệ người lao động, sử dụng nguồn quỹ đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động và bảo hộ của Nhà nước. Việc tham gia bảo hiểm xã hội nhằm trợ cấp vật chất cho người được bảo hiểm và gia đình trong trường hợp bị giảm hoặc mất thu nhập bình thường do ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, thất nghiệp, hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật, hoặc chết.